Czy przydatne?

Co to jest Seneka Młodszy zw. Seneka Filozof, Lucius Annaeus Seneca

Co oznacza SENEKA MŁODSZY ZW. SENEKA FILOZOF, LUCIUS ANNAEUS SENECA: rzym. retor, pisarz ifilozof, przedstawiciel stoicyzmu, wychowawca, apóźniej doradca Nerona, posądzony oudział wspisku izmuszony do samobójstwa. Autor między innymi 12 ksiąg dialogów filoz.-moralnych: Rozważania przyrodnicze, Listy do Lucyliusza, Odobrodziejstwach, Ogniewie, Oszczęściu; satyry menipejskiej Udynienie boskiego Klaudiusza; 9 tragedii, zczego 8 osnutych na tematach tragedii gr., na przykład Medea, Agamemnon, Fedra, Herakles na górze Oita iOktawia oparta na tematyce rzym. Najprawdopodobniej pisane zmyślą orecytacji, wyraźnie zretoryzowane, miały wpływ na znacząco późniejszą twórczość W. Szekspira, P. Corneillea i J.B. Racinea

Czym jest Seneka Młodszy zw. Seneka znaczenie w Słownik pisownia S .