Czy przydatne?

Co to jest Scjentyzm

Co oznacza SCJENTYZM: pogląd filozoficzny głoszący, iż edukacja stanowi jedyną dziedzinę poznania, rozwinął się wXIX w. jako następstwo oddziaływania empiryzmu, ewolucjonizmu, pozytywizmu imaterializmu przyrody. Zwolennicy s. postulowali wykorzystywanie metod zprzyrodoznawstwa imatematyki do wszelkich badań, nie wyłączając filozofii ihumanistyki. W najwyższym stopniu radykalnym przedstawicielem tego poglądu był z angielskiego: matematyk K. Pearson (Gramatyka edukacji 1892); historyk ifiloz. franc. E. Renan nauce wyznaczał rolę nawet religii

Czym jest scjentyzm znaczenie w Słownik pisownia S .