Co to jest Scenografia

Czy się przydało?

» plastyczna oprawa widowiska teatralnego, filmu. Na s. teatralną składają się: charakteryzacja postaci; dekoracja - tło plastyczne sceny teatralnej przedstawione za pomocą środków malarskich, rzeźbiarskich lub przestrzennych, kompozycja wnętrza lub obnażenie sceny, techniki oświetlenia zależna od konwencji widowiska; plastyka przestrzeni teatralnej, związana ściśle zarchitekturą sceny: konstrukcja elementów przestrzennych; rozwiązanie przestrzenne spektaklu teatralnego; rekwizyty - przedmioty potrzebne wczasie przedstawienia; kostiumy. Scenograf współpracując zreżyserem bywa współtwórcą inscenizacyjnej formy widowiska teatralnego. Zob. też plastycy wteatrze.

Inne pojęcia o języku polskim na literę S

Język polski w szkole:

  • Arctowie » rodzina księgarzy i wydawców. W 1836 r. Stanisław (1818-1900) założył
  • Cooper James Fenimore » pisarz amer., twórca romantycznej epopei osadnictwa na ziemiach
  • architektury style » termin, który w badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji

Co oznacza scenografia?

Co to znaczy scenografia.