Czy przydatne?

Co to jest Sarmatyzm

Co oznacza SARMATYZM: formacja kulturowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów od końca XVI do połowy XVIII w.; charakterystyczna wXVII w. jako odrębny nurt lit. ikultury barokowej, kreującej tak zwany mit sarmacki, wiążący pochodzenie Polaków zantycznym plemieniem Sarmatów, dodający państwu splendoru, poczucia tożsamości narod. Apoteoza tradycji szlacheckiej, arcypolskiej, wtym kultu maryjnego, rozmiłowanie wceremonialności, orientalnym przepychu stroju sarmackiego: kontusza, szabli, żupana, kołpaka i tak dalej; przeciwieństwo Polaka Sarmaty, Polaka-katolika, aw XVIII iXIX w. "Polaka starej daty". Pośród głównych idei głosił między innymi umiłowanie "złotej wolności", rycerskich cnót, pochwałę życia ziemiańskiego, pełnego pieśni żołnierskich ipatriotycznych, biesiad, polowań, kuligów, tańców, sejmików, zjazdów obywatelskich, zgodnie zokreśleniem "homo ludens ihomo politicus". Wlit. świadectwo apologii kultury sarmackiej dali między innymi P. Skarga wKazaniach sejmowych, wktórych bronił mitu Polski jako "przedmurza chrześcijaństwa"; W. Kochowski wPsalmodii polskiej, dostrzegając uprzywilejowane miejsce Polski wświecie, gdzie "Bóg serc ludzkich prostotę ipól sarmackich równinę zdawna ukochał"; Sz. Starowolski wWojownikach sarmackich, J. Ch. Pasek wPamiętnikach,
Jan III Sobieski wListach do Marysieńki, W. Potocki wTransakcji wojny chocimskiej iPoczcie herbów sławiącym starożytność, tradycję heraldyczną domów szlacheckich. Chociaż dla pokolenia "ludzi oświeconych" stał się s. (w poł. XVIII w.) zjawiskiem negatywnym, stąd artysty krytycznie wyrażali się omentalności braci Sarmatów, krytycznie oceniła ich wutworach lit. elita intelektualna, podkreślając pozorność szlacheckiej demokracji, jak na przykład F. Zabłocki wkomedii Sarmatyzm. S. stał się synonimem szlacheckiej megalomanii, zawadiactwa, warcholstwa, skłonności do burd, pieniactwa, pijaństwa, prowincjonalizmu, nieuctwa, konserwatyzmu. WSłowniku j. polskiego S.B. Linde uzupełniał s. słowami synonimicznymi ozabarwieniu emocjonalnym ujemnym: nieokrzesanie, grubiaństwo, grundychwalstwo, podzielał także tę opinię rządowy "Monitor", z kolei wpublicystyce S. Staszic wPrzestrogach dla Polski

Czym jest sarmatyzm znaczenie w Słownik pisownia S .