Co to jest Rym

Czy przydatne?

powtórzenie tych samych lub podobnych głosek wprzewidzianych zgóry lub wyczuwalnych wzakończeniach wyrazów wersu (w wierszu), np. wliryku lozańskim A. Mickiewicza Nad wodą wielką iczys-tą rymujące się wyrazy współbrzmią wformie gramatycznej wynikającej zidentyczności końcówek: czystą - przejrzystą, ryknął - zniknął. Wiersz pol. był od początku rymowany, dlatego słowo "rym" przez wiele wieków znaczyło tyle samo, co "wiersz", arymowanki (sztuka rymowania podporządkowana rozmaitym kryteriom) kojarzono jako stałe pary rymujących się wyrazów, np. ecie-pecie, łapu-capu, koszałki-opałki, hokus-pokus, chętnie wykorzystywane wpoezji ludowej, wtzw. rymach częstochowskich, wpoezji dziecięcej, wjęzyku potocznym, wliryce staropolskiej znalazły miejsce wtytule wierszy metafizycznych S. Grabowieckiego Rymy duchowne. R. pełnią wpoezji trzy podstawowe funkcje: wierszotwórczą (zaznaczają granice wersów ikomponują strofy), instrumentacyjną (formułują brzmieniową barwę wiersza) isemantyczną (podkreślają wartość znaczeniową rymujących się wersów kolejnych strof wiersza). Układ r. bywa najczęściej wyznacznikiem konstrukcji strofy, stąd wyróżniamy typowe wwierszu: r. końcowe, wewnętrzne, regularne, nieregularne, parzyste, przeplatane, okalające, lub ich różnorodną postać, np. asonanse, konsonanse, żeńskie, męskie, dokładne, niedokładne, bogate, ubogie, wyszukane.

Inne pojęcia o języku polskim na literę R.

Język polski w szkole:

  • antropologia Opis dzisiaj a. określa się dyscyplinę, która obejmuje tradycyjnie
  • iluzjonizm Opis iluzjonistycznym), za pomocą perspektywy linearnej imalarskiej oraz
  • teatr bunraku Opis Nazwa pochodzi od scenicznego pseudonimu słynnego lalkarza Uemura
  • proces twórczy Opis nauk., artystycznego, technicznego, łącząca wiedzę, osobiste
  • Bogurodzica Opis zabytek językowy, arcydzieło liryki pol. średniowiecza (XIII w.)

Co oznacza rym?

Co to znaczy rym.

www.Definicja.org 2013-2015 © Wformie współbrzmią wyrazy się rymujące iczys tą wielką wodą nad mickiewicza a lozańskim wliryku np wierszu w wersu wyrazów wzakończeniach wyczuwalnych
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.