Czy przydatne?

Co to jest Rym

Co oznacza RYM: powtórzenie tych samych albo podobnych głosek wprzewidzianych zgóry albo wyczuwalnych wzakończeniach wyrazów wersu (w wierszu), na przykład wliryku lozańskim A. Mickiewicza Nad wodą ogromną iczys-tą rymujące się wyrazy współbrzmią wformie gramatycznej wynikającej zidentyczności końcówek: czystą - przejrzystą, ryknął - zniknął. Wiersz pol. był od początku rymowany, dlatego wyraz "rym" poprzez sporo wieków znaczyło tyle samo, co "wiersz", arymowanki (sztuka rymowania podporządkowana rozmaitym kryteriom) kojarzono jako stałe pary rymujących się wyrazów, na przykład ecie-pecie, łapu-capu, koszałki-opałki, hokus-pokus, chętnie używane wpoezji ludowej, wtzw. rymach częstochowskich, wpoezji dziecięcej, wjęzyku potocznym, wliryce staropolskiej znalazły miejsce wtytule wierszy metafizycznych S. Grabowieckiego Rymy duchowne. R. pełnią wpoezji trzy fundamentalne funkcje: wierszotwórczą (zaznaczają granice wersów ikomponują strofy), instrumentacyjną (formułują brzmieniową barwę wiersza) isemantyczną (podkreślają wartość znaczeniową rymujących się wersów następnych strof wiersza). Układ r. bywa przeważnie wskaźnikiem konstrukcji strofy, stąd wyróżniamy typowe wwierszu: r. końcowe, wewnętrzne, regularne, nieregularne, parzyste, przeplatane, okalające, albo ich różnorodną postać, na przykład asonanse, konsonanse, kobiece, męskie, precyzyjne, nieprecyzyjne, bogate, ubogie, wyszukane

Czym jest rym znaczenie w Słownik pisownia R .