Czy przydatne?

Co to jest Arthur Jean Rimbaud

Co oznacza RIMBAUD JEAN ARTHUR: pisarz franc., znakomity przedstawiciel symbolizmu. Na jego twórczości zaważyło niełatwe dzieciństwo, w wyniku którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym jasno widział ich przyczynę: "rodzice, jesteście sprawcami nieszczęść własnych imoich". Szukał ucieczki wświecie marzeń, co objawiło się już u10- -letniego chłopca wopowiadaniu Słońce przygrzewało jeszcze. Jako uczeń gimnazjum pisał wiersze po łacinie. Cała twórczość poetycka R. powstała pomiędzy 16 a20 rokiem życia. Pierwszy znany wiersz nosi tytuł Prezenty noworoczne dla sierot (1869). Poetyckie credo zawarł wLiście jasnowidza (1871), poezję rozumiał jako mistyczny akt tworzenia przy zastosowaniu słów. Wtym samym roku powstały głośne wiersze Pierwsza komunia iStatek pijany. Wiosną kolejnego napisał chyba najpiękniejsze utwory Złoty wiek, Chorągwie maja, Michał iKrystyna. Krótki moment, tak jednak znaczny dla lit. twórczości, kończą poematy prozą Sezon wpiekle (1873) iIluminacje (1874). Wprawdzie R. nie zdołał dzięki literaturze odmienić świata, utworzyć go na nowo, jak zamierzał, lecz bez wątpienia gruntownie przekształcił twórczość liryczną swoich następców. Wymienił oblicze literaturze franc., wywarł wpływ na poezję anglos., niem. ipol

Czym jest Rimbaud Jean Arthur znaczenie w Słownik pisownia R .