Czy przydatne?

Co to jest Retrospekcja

Co oznacza RETROSPEKCJA: zabieg narracyjny użytkowany wpowieści, opierający na przywołaniu zdarzeń zpunktu widzenia bohatera poprzednich od momentu właściwego rozpoczęcia fabuły albo także poprzednich od tych, wktórych on właśnie uczestniczy. R. służą takie formy podawcze, jak: monolog wewnętrzny, wypowiedź przytoczona w mowie niezależnej albo także zastosowana mowa z pozoru zależna. Wpowieści realistycznej uwiarygodnieniu r. służy jej weryfikacja poprzez narratora wszechwiedzącego. Znaczenie r. wyraźnie wzrosło w powieści psychologicznej XX w., aż do rangi głównego ujęcia narracyjnego wpowieści M. Prousta Wposzukiwaniu straconego czasu

Czym jest retrospekcja znaczenie w Słownik pisownia R .