Co to jest Bibliograficzne przypisy

Oceń przydatność:

   

» noty do tekstu, objaśnienia, komentarze autora umieszczane na kolejnych stronach lub na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych lub cytowanych. Kolejne przywoływanie tego samego dzieła nie wymaga opisu bibliogr., lecz jedynie adnotacji ibidem (tamże) z podaniem strony. W wypadku przedzielenia opisanego dzieła innym obowiązuje powtórzenie nazwiska autora, a następnie zamieszczenie informacji op. cit. (łac. opus citatum = dzieło cytowane) oraz numeru strony.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • rodzaj literacki » system zasad budowy dzieła lit. oraz istota jego funkcji stanowiących
  • Miller Henry Valentine » pisarz amer., autor powieści, opowiadań, esejów ikorespondencji. Jego
  • humanitas » człowieczeństwo, ludzkość, renesansowe pojmowanie edukacji jako
  • powieść autotematyczna » odmiana powieści, w której pisarz wprowadza siebie jako jednego z
  • jamby » żartobliwe utwory ogłaszane na koleżeńskich spotkaniach towarzyskich

Co oznacza przypisy bibliograficzne?

Co to znaczy przypisy bibliograficzne.