Czy przydatne?

Co to jest Bibliograficzne Przypisy

Co oznacza PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE: noty do tekstu, objaśnienia, komentarze autora umieszczane na następnych stronach albo na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych albo cytowanych. Następne przywoływanie tego samego dzieła nie wymaga opisu bibliogr., ale jedynie adnotacji ibidem (tamże) z podaniem strony. W sytuacji przedzielenia opisanego dzieła innym obowiązuje powtórzenie nazwiska autora, a w dalszym ciągu zamieszczenie informacji op. cit. (z łaciny opus citatum = dzieło cytowane) i numeru strony

Czym jest przypisy bibliograficzne znaczenie w Słownik pisownia P .