Co to jest Bibliograficzne przypisy

Oceń przydatność:

   

» noty do tekstu, objaśnienia, komentarze autora umieszczane na kolejnych stronach lub na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych lub cytowanych. Kolejne przywoływanie tego samego dzieła nie wymaga opisu bibliogr., lecz jedynie adnotacji ibidem (tamże) z podaniem strony. W wypadku przedzielenia opisanego dzieła innym obowiązuje powtórzenie nazwiska autora, a następnie zamieszczenie informacji op. cit. (łac. opus citatum = dzieło cytowane) oraz numeru strony.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • western » rodzaj filmu, powieści, sztuki, słuchowiska, widowiska TV zakcją
  • La Rochefoucauld Francis de » franc. pisarz imoralista, przeciwnik absolutyzmu. Do pisarstwa
  • idiom » wyrażenie tworzące związek frazeol., czasem utartą metaforę
  • Zawistowska Kazimiera, pseud. Ira » poetka, tłumaczka. Autorka zbioru wierszy Poezje (1903, 1909, wyd
  • luteranizm » doktryna teologiczno-etyczna sformułowana przez M. Lutra, przyjęta

Co oznacza przypisy bibliograficzne?

Co to znaczy przypisy bibliograficzne.