Co to jest Proza

Oceń przydatność:

   

» teksty lit. objaśniane wyrażeniem: "mowa niewiązana", rodzaj w lit. obok dramatu i liryki. Ważną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca własne możliwości artystyczne, będące indywidualnym sposobem mówienia, wypowiadania się autora w zależności od rozwoju jego świadomości lit. i historii literatury; w klasycyzmie (XVIII w.) wykształciły się małe formy gatunkowe, np. mowy, biografie, historiografie obok noweli, facecji, powiastki, listów, anegdoty, bajki, często jako fragmenty utworów większych w różnych kontekstach; p. szczególnie faworyzowana przez duże formy narracyjne w lit. XIX w.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Zagajewski Adam » poeta, eseista, prozaik, tłumacz. Związany zpoetyckim ruchem Nowej
  • igrzyska » wstarożytnej Grecji uroczystości ocharakterze sakralnym, na które
  • epanadiploza » figura stylistyczna; polega na powtórzeniu tego samego wyrazu lub
  • Tasso Torquato » poeta wł. związany zFerrarą, Neapolem iRzymem. Autor dramatu
  • Sychta Bernard » kaszubski pisarz, dramaturg, leksykograf, kapłan. Karierę lit

Co oznacza proza?

Co to znaczy proza.