Co to jest Proza

Oceń przydatność:

   

» teksty lit. objaśniane wyrażeniem: "mowa niewiązana", rodzaj w lit. obok dramatu i liryki. Ważną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca własne możliwości artystyczne, będące indywidualnym sposobem mówienia, wypowiadania się autora w zależności od rozwoju jego świadomości lit. i historii literatury; w klasycyzmie (XVIII w.) wykształciły się małe formy gatunkowe, np. mowy, biografie, historiografie obok noweli, facecji, powiastki, listów, anegdoty, bajki, często jako fragmenty utworów większych w różnych kontekstach; p. szczególnie faworyzowana przez duże formy narracyjne w lit. XIX w.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Kuryłowicz Jerzy » językoznawca, prof. uniwersytetów we Lwowie, Wrocławskiego
  • balet » 1) rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu
  • orzeczenie » gł. część zdania, podrzędna tylko wstosunku do podmiotu, zktórym
  • rozbiór zdania » szkolne ćwiczenie językowe, obejmujące kwalifikowanie wyrazów

Co oznacza proza?

Co to znaczy proza.