Co to jest Proza

Oceń przydatność:

   

» teksty lit. objaśniane wyrażeniem: "mowa niewiązana", rodzaj w lit. obok dramatu i liryki. Ważną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca własne możliwości artystyczne, będące indywidualnym sposobem mówienia, wypowiadania się autora w zależności od rozwoju jego świadomości lit. i historii literatury; w klasycyzmie (XVIII w.) wykształciły się małe formy gatunkowe, np. mowy, biografie, historiografie obok noweli, facecji, powiastki, listów, anegdoty, bajki, często jako fragmenty utworów większych w różnych kontekstach; p. szczególnie faworyzowana przez duże formy narracyjne w lit. XIX w.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • symbol » wstarożytności niewielki rozłamany przedmiot zmetalu, zwypalonej
  • literatura piękna » lit. artystyczna, typ tekstów lit. funkcjonujących wkulturze
  • Lelewel Joachim » bibliograf, historyk, działacz polit.; po studiach na Uniwersytecie

Co oznacza proza?

Co to znaczy proza.