Co to jest Proza

Czy przydatne?

teksty lit. objaśniane wyrażeniem: "mowa niewiązana", rodzaj w lit. obok dramatu i liryki. Ważną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca własne możliwości artystyczne, będące indywidualnym sposobem mówienia, wypowiadania się autora w zależności od rozwoju jego świadomości lit. i historii literatury; w klasycyzmie (XVIII w.) wykształciły się małe formy gatunkowe, np. mowy, biografie, historiografie obok noweli, facecji, powiastki, listów, anegdoty, bajki, często jako fragmenty utworów większych w różnych kontekstach; p. szczególnie faworyzowana przez duże formy narracyjne w lit. XIX w.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P.

Język polski w szkole:

  • idiom Opis utartą metaforę, charakterystyczną dla danego jęz., np. wziąć nogi za
  • Genęt Jean Opis sprawiła, że stał się idolem pokolenia uosabiającym bunt przeciw
  • akompaniament Opis utworu, podporządkowana partii głównej, solowej lub zespołowej. A
  • epigramat, epigram Opis charakterze satyr.; wywodzi się ze starożytnej Grecji, znany od VI w
  • zabytki kultury polskiej Opis iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie

Co oznacza proza?

Co to znaczy proza.

www.Definicja.org 2013-2015 © Indywidualnym będące artystyczne możliwości własne odkrywająca języka funkcja impresywno ekspresywna i poznawcza grają p w rolę ważną liryki i dramatu
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.