Czy przydatne?

Co to jest Proza

Co oznacza PROZA: teksty lit. objaśniane wyrażeniem: "mowa niewiązana", rodzaj w lit. w okolicy dramatu i liryki. Istotną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca swoje możliwości artystyczne, będące indywidualnym metodą mówienia, wypowiadania się autora w zależności od rozwoju jego świadomości lit. i historii literatury; w klasycyzmie (XVIII w.) wykształciły się małe formy gatunkowe, na przykład mowy, biografie, historiografie w okolicy noweli, facecji, powiastki, listów, anegdoty, bajki, regularnie jako fragmenty utworów większych w różnych kontekstach; p. szczególnie faworyzowana poprzez spore formy narracyjne w lit. XIX w

Czym jest proza znaczenie w Słownik pisownia P .