Czy przydatne?

Co to jest Protorenesans

Co oznacza PROTORENESANS: moment poprzedzający postęp renesansu, obejmujący lata 1291- 1400, charakteryzujący się znaczącymi zmianami w kulturze europ. Nareszcie XIII i poprzez cały w. XIV nastąpił postęp uniwersytetów, powstały uczelnie w Rzymie, Padwie, Exeter College w Oksfordzie, uniwersytety w Paryżu, Wiedniu, Krakowie. W sztuce europ. nastąpiły próby wykorzystania nowych środków wyrazu, a zmiany w estetyce były obiektem debat filoz. Nareszcie XIII w. nastąpiły między innymi za sprawą Duccia di Buoninsegna i G. Pisana (na przykład Rzeź niewiniątek), znaczące przemiany w estetyce. Giotto, nie zrywając z przeszłością, żywoty świętych i opowieści bibl., osadził we współczesnej sobie rzeczywistości (na przykład freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie). W XIII w. rywalizowały ze sobą o pierwszeństwo różne ośrodki kulturalne Włoch, w pierwszej kolejności Siena, Florencja i Rzym, walcząc także o prymat artystyczny. W 1. poł. XIV w. analogiczny ferment artystyczny widoczny był w Rimini, Bolonii, Wenecji i Lombardii. Wzory toskańskie i franc. uwidoczniły się w pierwszej kolejności w rzeźbie, w malarstwie. Istotnym ośrodkiem sztuki była także Padwa. W lit. pojawiły się ogromne indywidualności: Compagni (Cronica), A. Dante (Vita Nuova, Boska Komedia), F. Petrarka (Rime), G. Boccaccio (Dekameron), św. Katarzyna z Sieny (Libro della divina dottorina), R. Higden (Polychronicon). Zaliczyć tu należy także pierwsze angielskie wyjaśnienie Biblii J. Wycliffea; G. Chaucera Opowieści kanterberyjskie, a w Polsce Psałterz floriański

Czym jest protorenesans znaczenie w Słownik pisownia P .