Co to jest Prometeizm postawa prometejska

Oceń przydatność:

   

» zachowanie nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. lub ludzkości. Postawa bohatera romantycznego, który wybierał cierpienie podejmując walkę o szlachetne cele, w tym często wolność jako wartość najwyższą, np. Konrad z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. Rodzajem poświęcenia się był również wybór, którego dokonał bohater powieści S. Żeromskiego Judym z Ludzi bezdomnych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • passe-partout » 1) stała karta wstępu (rodzaj biletu) np. na koncerty, do kina; 2)
  • scenariusz » utwór lit. przystosowany do potrzeb imożliwości sztuki filmowej
  • Tołstoj Lew » ros. pisarz imyśliciel, moralista, uczestnik wojny krymskiej
  • geneza literacka » zespół uwarunkowań, które miały wpływ na rozwój lit. w ciągu wieków (
  • Baliński Stanisław » poeta, prozaik, tłumacz. Pracował w wielu placówkach dyplomatycznych

Co oznacza prometejska postawa, prometeizm?

Co to znaczy prometejska postawa, prometeizm.