Co to jest Prometeizm postawa prometejska

Oceń przydatność:

   

» zachowanie nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. lub ludzkości. Postawa bohatera romantycznego, który wybierał cierpienie podejmując walkę o szlachetne cele, w tym często wolność jako wartość najwyższą, np. Konrad z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. Rodzajem poświęcenia się był również wybór, którego dokonał bohater powieści S. Żeromskiego Judym z Ludzi bezdomnych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Sandauer Artur » krytyk lit., prozaik, tłumacz, prof. polonistyki na UW. Debiutował
  • chasydyzm » ruch rel.-mistyczny i społ. w judaizmie, rozpowszechniony w XVII w
  • realizm poetycki w filmie » niezbyt fortunna nazwa nurtu w kinie franc. l. 30., stworzonego przez

Co oznacza prometejska postawa, prometeizm?

Co to znaczy prometejska postawa, prometeizm.