Co to jest Prometeizm postawa prometejska

Czy się przydało?

» zachowanie nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. lub ludzkości. Postawa bohatera romantycznego, który wybierał cierpienie podejmując walkę o szlachetne cele, w tym często wolność jako wartość najwyższą, np. Konrad z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. Rodzajem poświęcenia się był również wybór, którego dokonał bohater powieści S. Żeromskiego Judym z Ludzi bezdomnych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Griffith David Wark » amer. reżyser, pionier sztuki filmowej. Samouk, debiutował jako aktor
  • Offenbach Jacques » kompozytor idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował ok
  • język poetycki » wznaczeniu ogólnym język poezji - sztuki słowa wmyśl tezy: "wzruszać
  • filologia nowożytna » zespół nauk filologicznych, których przedmiotem są jęz. świata
  • Ochorowicz Julian » psycholog, filozof, publicysta, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków

Co oznacza prometejska postawa, prometeizm?

Co to znaczy prometejska postawa, prometeizm.