Co to jest Prometeizm postawa prometejska

Czy się przydało?

» zachowanie nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. lub ludzkości. Postawa bohatera romantycznego, który wybierał cierpienie podejmując walkę o szlachetne cele, w tym często wolność jako wartość najwyższą, np. Konrad z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. Rodzajem poświęcenia się był również wybór, którego dokonał bohater powieści S. Żeromskiego Judym z Ludzi bezdomnych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • klasycyzm postanisławowski » zespół zjawisk lit. lat 1800-30, będący kontynuacją wnowych
  • dialekt » język właściwy ludności jakiegoś regionu, podrzędny w stosunku do jęz
  • Zakrzewski Bogdan » historyk lit., edytor, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1952)
  • Demokryt z Abdery » filozof gr., twórca materializmu mechanistycznego. D. wyrażał

Co oznacza prometejska postawa, prometeizm?

Co to znaczy prometejska postawa, prometeizm.