Co to jest Prometeizm postawa prometejska

Oceń przydatność:

   

» zachowanie nacechowane heroizmem, buntem przeciw siłom zła i obroną słabszych wymagającą ofiary, poświęcenia, postępowanie jednostki mające na celu dobro grup społ. lub ludzkości. Postawa bohatera romantycznego, który wybierał cierpienie podejmując walkę o szlachetne cele, w tym często wolność jako wartość najwyższą, np. Konrad z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. Rodzajem poświęcenia się był również wybór, którego dokonał bohater powieści S. Żeromskiego Judym z Ludzi bezdomnych.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Hernas Czesław » historyk lit., folklorysta, redaktor wielu wydawnictw naukowych ipism
  • oratorium » epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna zbliżona do opery bez
  • alternatywny » dający możliwość wyboru między dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a
  • manuskrypt » rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie
  • budowa dzieła filmowego » film - jedna z form audiowizualnych, pokazuje rzeczywistość w

Co oznacza prometejska postawa, prometeizm?

Co to znaczy prometejska postawa, prometeizm.