Czy przydatne?

Co to jest Literacki Prąd

Co oznacza PRĄD LITERACKI: kierunek lit. o charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz., koncepcji zadań i celów twórczości lit. wykonywanych w różnych poetykach i formach artystycznych (rodzajach i gatunkach lit.) aktualnych w różnych arcydziełach określonej epoki, na przykład: antyk, renesans, barok, oświecenie (klasycyzm, rokoko, sentymentalizm), romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, współczesność. Fakt przynależności dzieła do danego p.l. ustala jedną z hist. klasyfikacji dzieł, krzyżującą się z innymi klasyfikacjami, zwł. rodzajowymi i gatunkowymi (na przykład dramat antyczny, klasyczny, romantyczny, współczesny; powieść realistyczna, naturalistyczna; liryka patriotyczna, opisowa, okolicznościowa, osobista i tak dalej)

Czym jest prąd literacki znaczenie w Słownik pisownia P .