Czy przydatne?

Co to jest Fiction Science Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ SCIENCE FICTION: lit. fantastycznonaukowa, proza fabularna, gdzie świat przedstawiony umieszczony jest w okresie przyszłym, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, w uwarunkowaniach niepodobnych do naszych warunków życia; projekcja wyobraźni autora, oparta na prognozach współczesnych badań nauk. i rozwoju różnych dyscyplin wiedzy: techniki, edukacji, masowej komunikacji. Przeważnie przedstawia zmagania człowieka z wyprodukowanymi poprzez niego maszynami albo z przedstawicielami innych kultur i innych planet; gatunek sięga XIX w., powieści J. Vernea, między innymi Pięć tygodni w balonie, Podróż do środka Ziemi, Z Ziemi na Księżyc, Dokoła Księżyca i Dwadzieścia tys. mil podmorskiej żeglugi, opisujących apoteozę cywilizacji technicznej i heroizm odkrywców i wynalazców. Spory wpływ na Vernea miała twórczość E.A. Poe, który dostarczył p.s.f. sporo inspiracji: zainteresowanie naukami przyrodniczymi, parapsychologią, mesmeryzmem. W XX w. p.s.f. rozwinęła się dynamicznie stając się nurtem lit. popularnej, między innymi w powieściach Wyspa doktora Moreau o manipulacji genetycznej, Niewidzialny człowiek o eksperymentach biochemicznych, Wojna światów, Pierwsi ludzie na Księżycu o patologii władzy i Wehikuł czasu H.G. Wellsa, stawiając tezę, iż ruch naprzód i wstecz możliwy jest w przestrzeni i w okresie. Tradycję polskiej s.f. stworzył J. Żuławski, autor między innymi Na srebrnym globie, Zwycięzca, Starej ziemi, lit. antyutopii opisujących rozpad cywilizacji europ., gdzie poeta wykorzystał motywy klasyczne dla gatunku: użycie broni, podróże kosmiczne, kontakt z obcą cywilizacją. Znakomitym poetą w poetyce p.s.f. jest S. Lem. Motywy p.s.f. są obecne od niedawna w środowiskach komputerowych i kompaktowych dysków multimedialnych jako jeden z wyróżników kultury masowej nastawionej na niewiele wymagającego odbiorcę

Czym jest powieść science fiction znaczenie w Słownik pisownia P .