Czy przydatne?

Co to jest Filmowa Szkoła Polska

Co oznacza POLSKA SZKOŁA FILMOWA: nurt w kinie pol. powstały po 1956 r. podejmujący funkcję sztuki wysokiej. Zdarzenie złożone i trudne do opisania, powstała ekipa filmów obrachunkowych: A. Wajdy Pokolenie (1955), Kanał (1957), Popiół i diament (1958), Lotna (1959); A. Munka Eroica (1958), Zezowate szczęście (1960), Pasażerka (1961-1963); W. Hasa Pożegnania (1958), Jak być kochaną (1963); T. Konwickiego Ostatni dzień lata (1958), Zaduszki (1961) i K. Kutza Krzyż walecznych (1959); realizowano także dzieła o tematyce współczesnej: Pętla W. Hasa (1958), Baza ludzi umarłych Cz. Petelskiego (1959), Człowiek na torze A. Munka (1957). Był to także moment kształtowania się kina autorskiego i pojawiania się kinematografii narod. Szczególną właściwością p.sz.f. jest symbioza filmu z lit. i kulturą lit.; kino, jak niegdyś lit. romantyczna, podjęło ogromne tematy i problemy jednostki i zbiorowości. Ostatni video p.sz.f. to Salto T. Konwickiego

Czym jest polska szkoła filmowa znaczenie w Słownik pisownia P .