Czy przydatne?

Co to jest Skrótów Pisownia

Co oznacza PISOWNIA SKRÓTÓW: skrót to litera (albo parę liter wyrazu) zastępująca całe wyraz (na przykład m - metr, prof. - prof., wg - wg) albo także połączenie dwóch albo więcej wyrazów, które pełni zastępczo funkcję całego wyrażenia (na przykład jw. - jak wyżej, cdn. - ciąg dalszy nastąpi). Główne zasady p.s.: 1) stawia się kropkę po skrócie, który stanowią początkowe litery wyrazu, na przykład hon. - honorowy, ob. - obywatel, przyp. - przypis; 2) stawia się kropkę na końcu skrótu nazwy wielowyrazowej, jeśli słowo drugi lub kolejny rozpoczyna się od spółgłoski, na przykład bm. - bieżącego miesiąca, do spraw - ds., wyżej wymienione - wyżej wymieniony; 3) jeśli wnazwie wyrazowej drugi słowo (albo jeden znastępnych) rozpoczyna się od samogłoski, to jej skrót ma kropkę po skrócie każdego słowa, na przykład między innymi - pomiędzy innymi, r. ub. - roku ubiegłego, p.o. - pełniący wymagania; 4) wten sam sposób piszemy skróty nazw wielowyrazowych obcego pochodzenia, na przykład op. cit. - opus citatum, a więc dzieło cytowane, a.i. - ad interim, a więc tymczasowo, e.i. - eo ipso, a więc tym samym; 5) stawia się kropkę po skrótach obcych jednostek monetarnych, na przykład dol. - dolar, kor. - korona, pes. - peseta; 6) nie stawia się kropki po skrótach jednostek miar, wag irodzimych pieniędzy, na przykład ha - hektar, cm - centymetr, gr - grosz; 7) nie stawia się kropki po skrótach zawierających start ikoniec wyrazu skróconego, na przykład dr - lekarz, nr - numer, mjr - major, po skrótach terminów mat. ifizycznych, na przykład cos - cosinus, log - logarytm, A- amper; 8) spotyka się skróty pisane ogromnymi literami, po których stawia się kropkę, raczej wjęz. z łaciny, na przykład D.O.M., z łaciny Deo Optimo Maximo - Bogu Najlepszemu, Największemu (napisy na kościołach inagrobkach, p.t., z łaciny pleno titulo - zzachowaniem należnych tytułów), N.N. - ktoś nieznany (na cmentarzach); 9) skróty onietypowej pisowni, na przykład s-ka - firma

Czym jest pisownia skrótów znaczenie w Słownik pisownia P .