Co to jest Pastisz

Oceń przydatność:

   

» odmiana stylizacji lit. ijęz. (obok parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku, dla głównego celu: zabawy lit., jak uczynił to K. Wyka wzbiorze p. Duchy poetów podsłuchane. Owo "podsłuchiwanie poetów" (wg B. Chrząstowskiej) polega na podpatrywaniu stosowanych przez nich chwytów poetyckich iudanym naśladownictwie, jest zabawą poetycką, wktórej "pastiszysta" stara się tak imitować autora, by czytelnik nie spostrzegł fałszu, np. J. Słowacki jest autorem p. Pana Tadeusza dopisując ciąg dalszy, scenę zgoszczącym wsypialni Zosi wSoplicowie Napoleonem.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • praca u podstaw » jedno z dwu głównych haseł programowych pozytywizmu pol. głoszące
  • kontaminacja » nowa forma wyrazowa, powstała zpołączenia elementów różnych wyrazów
  • kazanie » głoszenie, przepowiadanie słowa Bożego przez tych, którzy zostali do
  • frazeologia » zasób połączeń wyrazowych, wyrażeń, zwrotów, związków frazeol

Co oznacza pastisz?

Co to znaczy pastisz.