Czy przydatne?

Co to jest Pastisz

Co oznacza PASTISZ: odmiana stylizacji lit. ijęz. (w okolicy parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku, dla głównego celu: zabawy lit., jak uczynił to K. Wyka wzbiorze p. Duchy pisarzy podsłuchane. Owo "podsłuchiwanie pisarzy" (wg B. Chrząstowskiej) bazuje na podpatrywaniu użytkowanych poprzez nich chwytów poetyckich iudanym naśladownictwie, jest zabawą poetycką, wktórej "pastiszysta" stara się tak imitować autora, aby czytelnik nie spostrzegł fałszu, na przykład J. Słowacki jest autorem p. Pana Tadeusza dopisując ciąg dalszy, scenę zgoszczącym wsypialni Zosi wSoplicowie Napoleonem

Czym jest pastisz znaczenie w Słownik pisownia P .