Co to jest Pastisz

Czy przydatne?

odmiana stylizacji lit. ijęz. (obok parodii itrawestacji); utwór powstały wwyniku świadomego naśladowania stylu, podrabiania maniery stylist. konkretnego dzieła, stylu autora, szkoły lit., prądu, gatunku, dla głównego celu: zabawy lit., jak uczynił to K. Wyka wzbiorze p. Duchy poetów podsłuchane. Owo "podsłuchiwanie poetów" (wg B. Chrząstowskiej) polega na podpatrywaniu stosowanych przez nich chwytów poetyckich iudanym naśladownictwie, jest zabawą poetycką, wktórej "pastiszysta" stara się tak imitować autora, by czytelnik nie spostrzegł fałszu, np. J. Słowacki jest autorem p. Pana Tadeusza dopisując ciąg dalszy, scenę zgoszczącym wsypialni Zosi wSoplicowie Napoleonem.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P.

Język polski w szkole:

  • kierunki filozoficzne Opis przyrody (Tales zMiletu, Heraklit zEfezu); V-IV w. p.n.e. - sofiści
  • Błoński Jan Opis zatytułowany Poezja Różewicza zamieścił w miesięczniku "Twórczość"
  • krytyka Opis widzenia określonych wartości (np. etycznych, poznawczych, nauk
  • rewers Opis monety, rysunku, obrazu, tkaniny, skrzydła ołtarzowego. Zob. też
  • Arctowie Opis (1818-1900) założył księgarnię (1836) w Lublinie, w 1855 wydawnictwo

Co oznacza pastisz?

Co to znaczy pastisz.

www.Definicja.org 2013-2015 © Zabawy celu: głównego dla gatunku prądu lit szkoły autora stylu dzieła konkretnego stylist maniery podrabiania stylu naśladowania świadomego wwyniku
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.