Czy przydatne?

Co to jest Parafraza

Co oznacza PARAFRAZA: 1) wjęz. fundamentalnym sposób analizy znaczeniowej zdań, rozwijania, zmieniania czyjejś myśli, treści określonego tekstu, na przykład dwa przywołane zdania: Ojciec widział, jak sąsiad rozmawiał zmamą. Ojciec widział mamę rozmawiającą zsąsiadem, wyrażają tę samą treść, lecz są różne pod względem strukturalnym, aktualny jest wnich system funkcjonowania p.wjęzyku; 2) wmuzyce utwór instrumentalny ocharakterze wirtuozowskim, skomponowany opierając się na tematu zaczerpniętego zinnego utworu muzycznego, na przykład wiązanka popularnych melodii operowych albo operetkowych; 3) wlit. przeróbka utworu rozwijająca zawarte wnim treści, uzupełniająca je iinterpretująca czasem zdużą swobodą, lecz wgranicach zapewniających wyraźne rozpoznanie pierwowzoru, na przykład p. poetyckie modlitwy Ojcze Nasz, biblijnych psalmów J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), C. Norwida, L. Staffa, A. Kamieńskiej, horacjańskie pieśni J.Kochanowskiego, K.I. Gałczyńskiego wiersz Nieznany rękopis Stanisława Wyspiańskiego będący p. Legendy S. Wyspiańskiego, dramat J. Słowackiego Książę niezłomny (utworu Calderona de la Barki), dramat S. Wyspiańskiego Cyd (utworu P. Corneillea). P. mogą także mieć własne odmiany z racji na stylistykę: komiczną, karykaturalną, czasem przyjmują formę trawestacji

Czym jest parafraza znaczenie w Słownik pisownia P .