Czy przydatne?

Co to jest Panteizm

Co oznacza PANTEIZM: pogląd filoz.-rel. głoszący, iż Bogiem jest wszechświat rozumiany jako całość, wyrażający się między innymi wubóstwianiu sił ipraw natury; kult bogów różnych wyznań. Whist. filozofii przejawiał się wróżnych formach iodmianach: wg Plotyna ineoplatoników świat wyłoniony zAbsolutu w wyniku właściwej mu "nadpełni"; p.mistyków J. Eckharta iJ. Bhmego; p. naturalistyczny przyjmujący wświecie istnienie "zasady czynnej" przejawiającej się dynamizmem icelowością, na przykład T.Campanelli, G. Bruna; p. obiektywny B.Spinozy; pantogizm G. F. Hegla. Zobacz także ateizm, deizm, teizm

Czym jest panteizm znaczenie w Słownik pisownia P .