Co to jest Panteizm

Oceń przydatność:

   

» pogląd filoz.-rel. głoszący, że Bogiem jest wszechświat rozumiany jako całość, wyrażający się m.in. wubóstwianiu sił ipraw natury; kult bogów różnych wyznań. Whist. filozofii przejawiał się wróżnych formach iodmianach: wg Plotyna ineoplatoników świat wyłoniony zAbsolutu wskutek właściwej mu "nadpełni"; p.mistyków J. Eckharta iJ. Bhmego; p. naturalistyczny przyjmujący wświecie istnienie "zasady czynnej" przejawiającej się dynamizmem icelowością, np. T.Campanelli, G. Bruna; p. obiektywny B.Spinozy; pantogizm G. F. Hegla. Zob. też ateizm, deizm, teizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • majuskuła » wielka litera alfabetu gr. irzym. (drukowana - wersalik, kapituła)
  • lapidarium » miejsce - dziedziniec wzamku lub wklasztorze, patio wmuzeum, skwer
  • Herakles » syn Zeusa iAlkmeny, heros, czczony po śmierci jako bóg, odznaczał się

Co oznacza panteizm?

Co to znaczy panteizm.