Co to jest Panegiryk

Oceń przydatność:

   

» wypowiedź pochlebcza, często przesadna, pisana lub wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poetyckiego. Wstarożytnej Grecji p. określano mowy wygłaszane na pogrzebach ludzi wybitnych, np. przez Izokratesa, wRzymie dotyczyły tylko żyjących, np. mowy Pliniusza Młodszego na cześć Trajana. Jako gatunek poetycki p. upowszechnił się wwarunkach mecenatu artystycznego, wpoezji dworskiej XVI-XVII w. WPolsce takie teksty pisali m.in. A. Krzycki, K. Janicki, J. Kochanowski, później I. Krasicki, A. Naruszewicz, S. Trembecki.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Fiedler Arkady » prozaik, reportażysta, podróżnik. Wyprawy w celach naukowych i
  • ateizm » filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w
  • monolog wewnętrzny » fragment tekstu wutworze epickim stanowiący przytoczenie myśli
  • surrealizm » ruch artystyczny zapoczątkowany wlatach 20. XX w. najpierw obejmował

Co oznacza panegiryk?

Co to znaczy panegiryk.