Czy przydatne?

Co to jest Panegiryk

Co oznacza PANEGIRYK: wypowiedź pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poetyckiego. Wstarożytnej Grecji p. określano mowy wygłaszane na pogrzebach ludzi znakomitych, na przykład poprzez Izokratesa, wRzymie dotyczyły tylko żyjących, na przykład mowy Pliniusza Młodszego na cześć Trajana. Jako gatunek poetycki p. upowszechnił się wwarunkach mecenatu artystycznego, wpoezji dworskiej XVI-XVII w. WPolsce takie teksty pisali między innymi A. Krzycki, K. Janicki, J. Kochanowski, potem I. Krasicki, A. Naruszewicz, S. Trembecki

Czym jest panegiryk znaczenie w Słownik pisownia P .