Co to jest Panegiryk

Czy się przydało?

» wypowiedź pochlebcza, często przesadna, pisana lub wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poetyckiego. Wstarożytnej Grecji p. określano mowy wygłaszane na pogrzebach ludzi wybitnych, np. przez Izokratesa, wRzymie dotyczyły tylko żyjących, np. mowy Pliniusza Młodszego na cześć Trajana. Jako gatunek poetycki p. upowszechnił się wwarunkach mecenatu artystycznego, wpoezji dworskiej XVI-XVII w. WPolsce takie teksty pisali m.in. A. Krzycki, K. Janicki, J. Kochanowski, później I. Krasicki, A. Naruszewicz, S. Trembecki.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • metateza » figura polegająca na zmianie szyku zdania, podstawowa modyfikacja
  • Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah » prorok islamu, ur. wMekce, pochodził zplemienia Kurajszytów. W40 roku
  • utopia » nazwa pochodzi od dzieła T. Morea Prawdziwie złota książeczka
  • filomaci i filareci » tajny związek założony przez zaprzyjaźnionych studentów Uniwersytetu
  • Sokrates » filozof gr., nauczyciel Platona, oskarżony iskazany na śmierć przez

Co oznacza panegiryk?

Co to znaczy panegiryk.