Co to jest Panegiryk

Oceń przydatność:

   

» wypowiedź pochlebcza, często przesadna, pisana lub wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poetyckiego. Wstarożytnej Grecji p. określano mowy wygłaszane na pogrzebach ludzi wybitnych, np. przez Izokratesa, wRzymie dotyczyły tylko żyjących, np. mowy Pliniusza Młodszego na cześć Trajana. Jako gatunek poetycki p. upowszechnił się wwarunkach mecenatu artystycznego, wpoezji dworskiej XVI-XVII w. WPolsce takie teksty pisali m.in. A. Krzycki, K. Janicki, J. Kochanowski, później I. Krasicki, A. Naruszewicz, S. Trembecki.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Konarski Stanisław » pisarz, publicysta, poeta idramaturg, członek zakonu pijarów, pedagog
  • trubadurzy » franc. poeci, kompozytorzy iśpiewacy, popularni wpłd. Francji wXI
  • leksykologia » dział językoznawstwa, nauka osłownictwie, tj. ozasobie wyrazów
  • Stachura Edward » prozaik, poeta, autor tekstów piosenek; jego bogaty dorobek
  • Pilch Jerzy » prozaik, publicysta; mieszka itworzy wKrakowie (pracownik nauk

Co oznacza panegiryk?

Co to znaczy panegiryk.