Co to jest Panegiryk

Czy się przydało?

» wypowiedź pochlebcza, często przesadna, pisana lub wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu poetyckiego. Wstarożytnej Grecji p. określano mowy wygłaszane na pogrzebach ludzi wybitnych, np. przez Izokratesa, wRzymie dotyczyły tylko żyjących, np. mowy Pliniusza Młodszego na cześć Trajana. Jako gatunek poetycki p. upowszechnił się wwarunkach mecenatu artystycznego, wpoezji dworskiej XVI-XVII w. WPolsce takie teksty pisali m.in. A. Krzycki, K. Janicki, J. Kochanowski, później I. Krasicki, A. Naruszewicz, S. Trembecki.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • Griffith David Wark » amer. reżyser, pionier sztuki filmowej. Samouk, debiutował jako aktor
  • Offenbach Jacques » kompozytor idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował ok
  • język poetycki » wznaczeniu ogólnym język poezji - sztuki słowa wmyśl tezy: "wzruszać
  • filologia nowożytna » zespół nauk filologicznych, których przedmiotem są jęz. świata
  • Ochorowicz Julian » psycholog, filozof, publicysta, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków

Co oznacza panegiryk?

Co to znaczy panegiryk.