Co to jest Pamflet

Czy się przydało?

» utwór lit. lub publicystyczny, często anonimowy, atakujący wsposób napastliwy osoby, instytucje, środowiska społeczne. P. cechuje ekspresywno-retoryczna stylistyka, skłonność do wyolbrzymień, satyryczny charakter wypowiedzi. Bywa uprawiany wczasach wielkich przełomów, polemik, np. oświeceniowe wiersze Do króla czy J. Jasińskiego Wiersz wczasie obchodzonej żałoby przez dwór polski po Ludwiku XVI.

Inne pojęcia o języku polskim na literę P

Język polski w szkole:

  • sarmatyzm » formacja kulturowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów od końca XVI do
  • Horzyca Wilam » reżyser, aktor, tłumacz, publicysta, pedagog; rozpoczynał jako
  • nowomowa » kalka językowa ang. neologizmu "newspeak", który stworzył na potrzeby
  • tercyna » strofa trójwersowa, której środkowy wers rymuje się zpierwszym

Co oznacza pamflet?

Co to znaczy pamflet.