Czy przydatne?

Co to jest Oratorstwo

Co oznacza ORATORSTWO: wymowa, gatunek twórczości jęz. obejmujący wypowiedzi przydzielone do publicznego wygłaszania. Wstarożytności występowały trzy odmiany o.: mowy sądowe - oskarżycielskie iobrończe; mowy doradczo-polityczne - namawiające (protreptyki) iodradzające (apotreptyki); mowy okolicznościowe, popisowe - pochwalne (laudatio) iganiące (vituperatio). Wczasach nowożytnych wskład o.weszły także kazania, będące kluczowym gatunkiem mowy kościelnej. Teorię isztukę wymowy ustala retoryka, z kolei teoria ipraktyka wykształciły formę stylist. wypowiedzi, tak zwany styl retoryczny (między innymi nastawienie na perswazję, sfunkcjonalizowanie środków językowych z racji na zadania mówcy isytuację)

Czym jest oratorstwo znaczenie w Słownik pisownia O .