Co to jest Muzyka

Czy się przydało?

» sztuka, której tworzywem jest dźwięk organizowany wczasie. Źródłem dźwięku mogą być instrumenty, głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii, metrum, harmonii, dynamiki, artykulacji, agogiki, barwy dźwięku ibudowy uzależnionej od formy muzycznej. Poszczególne współczynniki mogą dominować izmieniać rolę. Ze względu na formy wykonania rozróżnia się m. wokalną iinstrumentalną; oba rodzaje ze względu na obsadę można podzielić na m. solową izespołową. Zob. też np. barok wm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę M

Język polski w szkole:

  • antropomorfizacja » zabieg styl. polegający na przypisywaniu tworom nieożywionym
  • encyklopedia » wydawnictwo informacyjne, dzieło opracowane przez ludzi różnych
  • dramat niesceniczny » odmiana dramatu o swobodnej, luźnej kompozycji, z rozbudowanym
  • Fantin-Latour Henri » malarz franc., przyjaciel impresjonistów, znany przede wszystkim jako
  • słowa-klucze » wyrazy, które pojawiają się znacznie częściej niż inne wjęz

Co oznacza muzyka?

Co to znaczy muzyka.