Co to jest Muzyka

Oceń przydatność:

   

» sztuka, której tworzywem jest dźwięk organizowany wczasie. Źródłem dźwięku mogą być instrumenty, głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii, metrum, harmonii, dynamiki, artykulacji, agogiki, barwy dźwięku ibudowy uzależnionej od formy muzycznej. Poszczególne współczynniki mogą dominować izmieniać rolę. Ze względu na formy wykonania rozróżnia się m. wokalną iinstrumentalną; oba rodzaje ze względu na obsadę można podzielić na m. solową izespołową. Zob. też np. barok wm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę M

Język polski w szkole:

  • tercyna » strofa trójwersowa, której środkowy wers rymuje się zpierwszym
  • leksykografia » nauka ometodach układania itechnice opracowywania słowników
  • Wergiliusz, Publius Vergilius Maro » poeta rzym., cieszył się opieką Mecenasa iOktawiana Augusta. Główne

Co oznacza muzyka?

Co to znaczy muzyka.