Czy przydatne?

Co to jest Muzyka

Co oznacza MUZYKA: sztuka, której tworzywem jest dźwięk organizowany wczasie. Źródłem dźwięku mogą być instrumenty, głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii, metrum, harmonii, dynamiki, artykulacji, agogiki, barwy dźwięku ibudowy uzależnionej od formy muzycznej. Poszczególne współczynniki mogą dominować izmieniać rolę. Z racji na formy wykonania rozróżnia się m. wokalną iinstrumentalną; oba rodzaje z racji na obsadę można podzielić na m. solową izespołową. Zobacz także na przykład barok wm

Czym jest muzyka znaczenie w Słownik pisownia M .