Co to jest Muzyka

Oceń przydatność:

   

» sztuka, której tworzywem jest dźwięk organizowany wczasie. Źródłem dźwięku mogą być instrumenty, głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii, metrum, harmonii, dynamiki, artykulacji, agogiki, barwy dźwięku ibudowy uzależnionej od formy muzycznej. Poszczególne współczynniki mogą dominować izmieniać rolę. Ze względu na formy wykonania rozróżnia się m. wokalną iinstrumentalną; oba rodzaje ze względu na obsadę można podzielić na m. solową izespołową. Zob. też np. barok wm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę M

Język polski w szkole:

  • padwan » gatunek liryki, której nazwa wywodzi się od wł. miasta Padwy
  • Czartak » nazwa grupy lit. i tytułu wydawanego przez nią pisma, założona w
  • Biblia Jakuba Wujka » przeł. przez ks. J.W. (1541-97); autor opierając się na pracy

Co oznacza muzyka?

Co to znaczy muzyka.