Czy przydatne?

Co to jest Edvard Munch

Co oznacza MUNCH EDVARD: rysownik igrafik norw. Uczestnik międzynarodowej cyganerii przełomu wieków, przyjaźnił się z A. Strindbergiem, S. Przybyszewskim, wystawiał prace wgalerii Art Nouveau ina Salonie Niezależnych wParyżu; wlatach 1898-1908 mieszkał wNiemczech, skąd na krótko wyjeżdżał do Francji, Włoch, Norwegii. Twórczość jego jest mocno związana ze Skandynawią, lecz iatmosferą przełomu wieków i zproblemami natury psychol. Wjego pracach irrealność snu jest przemieszana zrealnością groźnej, azarazem fascynującej natury. M. pod wpływem lit. epoki tworzył dzieła nasycone symboliką iekspresją, którym podporządkował problemy warsztatowe. Nurtujące artystę problemy - melancholia, samotność, tajemniczość igroza sił natury imiłości - są tematem inicjalnych prac, na przykład Krzyk, Fryz życia. Prace późniejsze, kiedy twórca wyzwolił się zobsesyjnych lęków, wyrażają fascynację siłą iwitalnością - są jasne, świetliste. Sporo obrazów M. istnieje wkilku wersjach, bo miał zwyczaj robić repliki dzieł sprzedanych. Był znakomitym grafikiem - jego drzeworyty ilitografie fascynują lapidarnością isiłą wyrazu. W okolicy V. van Gogha iJ. Ensora jest zaliczany do prekursorów ekspresjonizmu

Czym jest Munch Edvard znaczenie w Słownik pisownia M .