Czy przydatne?

Co to jest Mistycyzm

Co oznacza MISTYCYZM: synonimy zjawiska artystycznego ikulturowego; wwęższym rozumieniu indywidualne doświadczenie mistyczne, fenomen mistyczny (ruch ku Tajemnicy), opierający na widzeniach, proroczych snach, wizjach, ekstazach, halucynacjach; wszerszym rozumieniu postawa filoz. albo rel. (typowa dla rel. chrześcijańskich iniechrześcijańskich - św. Teresa zAvila, św. Jan od Krzyża, gr. orfizm, islamski sufizm); wznaczeniu najszerszym zdarzenie socjologiczne, pozainstytucjonalny kontakt zBogiem, zdarzenie estetyczne, zapisanie fenomenów Objawienia ijego poetyka (kanon tekstów uznanych za "mistyczne"), między innymi Mistrz Eckhart,
V. Weigel, J. Boehme, Angelus Silesius,
E. Swedenborg, W. Blake i literatura nurtu mistycznego, między innymi pisarzy z angielskiego: XVII w. ipol. pisarzy romantycznych, uwszystkich spotykamy się kategorią myślenia mistycznego wrelacji człowiek-Bóg (później dopiero stosunki człowiek-świat; człowiek-natura). Wm. europ. podstawę stanowi symbolika bibl. (ST: Ks. Ezechiela, Objawienie św. Jana, NT: postać Chrystusa, Boga-Człowieka), doświadczenia dążą do odkrycia jedności całego uniwersum. Zreguły m. przeciwstawia się myśleniu filoz., konstrukcja dzieł mistycznych wspiera się na antynomiach iparadoksach, definicja zastępuje poetycki znak, mistyk wypowiada doświadczenie mistyczne dzięki słowa, obrazu, dźwięku, pisarz zapisuje tekst mistyczny wformie traktatu, diariusza duchowego, podróży wzaświaty, poematu lirycznego. Arcydzieła pol. mistycznej lit. romantycznej powstawały wstanach silnej emocji, ich autorzy doznawali wrażenia iluminacji (między innymi Ogromna Improwizacja iWidzenie ks. Piotra wIII cz. Dziadów, wiersze: Mędrcy, Rozum iwiara, Snuć miłość i Widzenie A. Mickiewicza; poematy Godzina myśli, Lambro, dramat Ks. Marek, Władca-Duch J. Słowackiego; Modlitwa, przebudziwszy się wnocy, Ułamek naśladowany zgnozy św. Teresy i Sen Cezary Z. Krasińskiego) - głębia doznań mistycznych jest świadectwem lektur takich mistyków, jak J.Boehme, E. Swedenborg, Angelus Silesius, Saint-Martin; studiowali także dzieje gnostycyzmu, alchemii, historię różokrzyżowców, kabałę, okultyzm, myśli Wschodu ifiloz. pol. A. Towiańskiego, J.Hoene-Wrońskiego, A. Trentowskiego iK. Libelta. Na przełomie wieku dzięki modernistom (T. Miciński) m. stał się ponownie istotnym wątkiem lit. pol

Czym jest mistycyzm znaczenie w Słownik pisownia M .