Czy przydatne?

Co to jest Mecenat

Co oznacza MECENAT: opieka nad twórcami, nad sztuką, sprawowana poprzez protektorów sztuki indywidualnych (fundatorów, miłośników, kolekcjonerów marszandów) albo instytucjonalnych; także finansujących sztukę. Nazwa pochodzi od Caiusa Cilniusa Maecenasa (I w. przed naszą erą), arystokraty rzym., przyjaciela idoradcy Oktawiana Augusta, protektora twórców, zwł. pisarzy, pisarzy iuczonych, który stał się synonimem patrona sztuki, aczkolwiek forma m. była znana już wstarożytnej Grecji między innymi za Peryklesa wAtenach. Rozrost m. nastąpił wokresie renesansu we Włoszech (m. papieski, książęcy, republik), przyczyniał się do rozwoju sztuki, lecz dawał także splendor mecenasom. Słynnymi mecenasami były rody Medyceuszów we Florencji, Sforzów wMediolanie, papież Juliusz II, Leon X wRzymie i m. Republiki Weneckiej. WPolsce zapoczątkowany poprzez ostatnich Jagiellonów, użytkowany także poprzez magnackie rody, między innymi Zamoyskich, Branickich, Czartoryskich, Firlejów, rozwinięty poprzez Władysława IV Wazę, Jana III Sobieskiego. Jednym znajwiększych polskich mecenasów sztuki inauki był Stanisław August Poniatowski; m. sprawowały także miasta, na przykład Gdańsk. WXIX w. przekształcił się wm. towarzystw naukowych iartystycznych (na przykład Zachęta). Po II wojnie rolę tę przejęło kraj, aobecnie różnego rodzaju instytucje (na przykład banki, fundacje, organizacje)

Czym jest mecenat znaczenie w Słownik pisownia M .