Czy przydatne?

Co to jest Malarstwo

Co oznacza MALARSTWO: podstawowa w okolicy rzeźby, grafiki, rysunku tematyka sztuk plastycznych, która wdwuwymiarowych dziełach - obrazach posługuje się linią ibarwą, określającymi formę, kompozycję, kolor, modelunek, światłocień, fakturę. Wzależności od przyjętych technik rozróżnia się m. monumentalne (regularnie powiązane zarchitekturą, na przykład m. ścienne, między innymi fresk, graffiti); m. sztalugowe (na płótnie, na desce, współcześnie także na płycie); m. miniaturowe ( iluminacja); m. realizowane również na papierze, pergaminie, szkle, ceramice, jedwabiu. Wsztuce współcz. są użytkowane także inne techniki, na przykład monotypia, montaż, collage, assamblage. Do technik malarskich należą także witraż imozaika. M. różnią użyte spoiwa (substancje łączące pigment), na przykład wakwarelach imiękkich pastelach spoiwem jest rozpuszczalna wwodzie guma, wkredkach - wosk, wfarbach olejnych - olej. Z racji na użycie gamy barwy m. dzieli się na monochromatyczne ipolichromatyczne. Z racji na relacja do natury na m. przedstawiające im. abstrakcyjne. Z racji na temat odznacza się m. rodzajowe, historyczne, realistyczne, batalistyczne, pejzażowe, wedutowe (pejzaże miejskie), marynistyczne, portretowe, martwe natury

Czym jest malarstwo znaczenie w Słownik pisownia M .