Czy przydatne?

Co to jest Wilhelm Mach

Co oznacza MACH WILHELM: prozaik, eseista, krytyk lit. Jako uczeń gimnazjum opublikował wiersz Jesień inowelę Dawne zapusty. Jednak sam uważał, iż jego debiut stanowiły utwory ogłoszone po 1945 r. - wiersz Tobie dalekiej (1945) ipowieść Rdza (1950). Prozę, recenzje iartykuły publikował wwielu pismach, na przykład wmiesięczniku "Twórczość", wtygodnikach "Odrodzenie", "Dziennik Literacki", "Nowa Kultura" i wodrębnych tomach. Majątek krytycznolit. ipublicystyczny zebrany został wSzkicach literackich (t. 1-2, 1971) i w Doświadczeniach iprzypadkach. Opowiadania, eseje, reportaże ifelietony 1945- 1953 (1954). Wtwórczości beletrystycznej M. wiele miejsca zajmują problemy psychologiczne imoralne przemiany wżyciu iświadomości wsi pol. Wydał powieści Jaworowy dom (1954), Życie spore imałe (1959), Góry nad czarnym morzem (1961), Agnieszka, córka Kolumba (1964). Był także współautorem scenariuszy filmowych. Jego prace redakcyjne dotyczą twórczości Z.Nałkowskiej. Pośmiertnie wyszedł zestaw opowiadań M.Za kwadrans wiosna (1978)

Czym jest Mach Wilhelm znaczenie w Słownik pisownia M .