Czy przydatne?

Co to jest Waldemar Łysiak

Co oznacza ŁYSIAK WALDEMAR: prozaik. Do grona artystów lit. wszedł reportażem zaukcji antykwarycznej Batalia obiałe kruki, opublikowanym wczasopiśmie "Stolica" w1969 r. Debiut prozaika nastąpił 3 lata potem zamieszczoną wmiesięczniku "Morze" nowelą Spowiedź generała. Publikuje wróżnych pismach, lecz jednocześnie wydaje samodzielne tomy, gł. szkice ipowieści ubrane wspecyficzną manierę narracji. Wykorzystuje wnich własne wykształcenie architekta ihistoryka sztuki. Regularnie użytkowany poprzez Ł. gatunek lit. - szkice to na przykład Wyspy zaczarowane (1972), Francuska ścieżka (1976), Empirowy pasjans (1984), Cesarski poker (1978), Asfaltowy saloon (1980), Napoleoniada (1990). Jest autorem powieści Kolebka (1970), Szachista (1980), Flet zmandragory (1981), Konkwista (1989), Dobry (1997), Idealny. Konkwista 2 (1992), Statek (1994). Wjego twórczości znajdujemy także opowiadania zgromadzone wtomach Perfidia (1980), Wyspy bezludne (1987). Często ukazują się wybory jego tekstów publicystycznych ilit. pt. Łysiak na łamach. Spory oddźwięk na rynku wydawniczym ma opracowywana poprzez niego popularna albumowa historia malarstwa Malarstwo białego człowieka, której zzamierzonych 8 tomów w1997 r. ukazały się dwa

Czym jest Łysiak Waldemar znaczenie w Słownik pisownia Ł .