Czy przydatne?

Co to jest Poetica Licentia

Co oznacza LICENTIA POETICA: tradycyjne prawo literaturze do swobody wzmienianiu form prozodyjnych, gramatycznych, składniowych iin. Wszerszym znaczeniu prawo do pomijania zasad ireguł języka, logiki, prawdopodobieństwa, poczucia smaku, przyzwoitości; pierwszy zastosował l.p. Seneka Młodszy

Czym jest licentia poetica znaczenie w Słownik pisownia L .