Czy przydatne?

Co to jest Vinci Da Leonardo

Co oznacza LEONARDO DA VINCI: wł. uczony, twórca iteoretyk sztuki wwielu dziedzinach, artysta projektów technicznych; uważany za najwybitniejszego twórcę wszechczasów; w okolicy obrazów zostawił wielki majątek rysunkowy irękopiśmienny. Wjego postawie twórczej edukacja isztuka łączyły się wcałość, arysunek imalarstwo spełniały także funkcję poznawczą. Rozległa wiedza zzakresu nauk przyrodniczych, medycyny, matematyki, techniki i szerokie zainteresowania wywołały, iż jego pionierska postawa do dziś jest ceniona wsztukach, wnaukach przyrodniczych itechnicznych. Młodość spędził we Florencji; uczeń A. Verrocchia; od 1478 r. pracował jako samodzielny twórca. Wl. 1483-99 przebywał na dworze księcia Lodovica il Moro Sforzy wMediolanie zajmując się techniką wojskową, budownictwem, hydrauliką, wczasie oblężenia miasta poprzez wojska franc. powrócił do Florencji. Wl. 1506-13 pracował wMediolanie dla króla Francji Ludwika XII; w1513 r. został powołany do Rzymu poprzez papieża Leona X Medyceusza; od 1516 przebywał we Francji na dworze Franciszka I- był pierwszym malarzem imechanikiem dworu. W pierwszej kolejności naukowiec ibadacz, sztukę także traktował jako naukę imetodę badawczą (na przykład rysunek w odniesieniu anatomii, geologii, inżynierii). We inicjalnych pracach, na przykład Pokłon Trzech Króli (nie ukończony), łączył postacie przedstawione wruchu zpejzażem. Badanie ruchu idynamiki postaci jest także problemem nie ukończonego fresku Bitwa pod Anghiari (Palazzo Vecchio). Wwielu pracach postać łączył zpejzażem, na przykład Madonna wgrocie (uchodzi za jedno znajlepiej skomponowanych dzieł malarskich), Święta Anna Samotrzecia, portrety C. Gallerani Dama złasiczką, Mona Lisa (La Gioconda). Właściwością charakterystyczną okresu dojrzałego wmalarstwie L.d.V. jest sfumato - zamglenie izatarcie konturów. Jedną znajciekawszych prac jest fresk zrefektarza klasztoru Santa Maria delle Grazie wMediolanie Ostatnia Wieczerza, złączający najlepszą harmonię zsymetrycznością i zróżnicowaniem układu ipsychologii postaci. Malarstwo dla L.d.V. było metodą na naukowe badanie natury - stąd w miarę niewielka liczba prac. Jego notatki zawierają refleksję nad dynamiką przyrody (na przykład burzy), dotyczą teorii koloru, światła, badań na przykład perspektywy powietrznej, barwnej, liniowej. Traktat omalarstwie dokończony po jego zgonu poprzez ucznia F. Melziego poprzez sporo lat krążył wodpisach inspirując artystów (między innymi Rafaela); został wydany w1651 we Francji

Czym jest Leonardo da Vinci znaczenie w Słownik pisownia L .