Co to jest Kosmogonia

Oceń przydatność:

   

» pogląd rel., nauk., filoz., także utwory lit., których przedmiotem jest powstanie iewolucja wszechświata. Przednauk. k. filoz. sięga początkami m.in. do jońskiej filozofii przyrody (Anaksymander iAnaksymenes); k. antyczna dzieli mity gr. na teogoniczne, kosmogoniczne, antropogeniczne, genealogiczne, mity k. pełnią sakralną funkcję świętej przestrzeni; k.chrześcijańska opiera się na Biblii (Rdz), przyjmuje postawę kreacjonizmu, wg którego świat został stworzony zniczego (tzw. creatio ex nihilo) wolnym aktem Boga (Rdz 5). Jedną zbardziej znanych teorii k. proponuje Kant, tłumacząc powstanie Układu Słonecznego ruchem obrotowym mgławic.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K

Język polski w szkole:

  • padwan » gatunek liryki, której nazwa wywodzi się od wł. miasta Padwy
  • Czartak » nazwa grupy lit. i tytułu wydawanego przez nią pisma, założona w
  • Biblia Jakuba Wujka » przeł. przez ks. J.W. (1541-97); autor opierając się na pracy

Co oznacza kosmogonia?

Co to znaczy kosmogonia.