Co to jest Kosmogonia

Czy się przydało?

» pogląd rel., nauk., filoz., także utwory lit., których przedmiotem jest powstanie iewolucja wszechświata. Przednauk. k. filoz. sięga początkami m.in. do jońskiej filozofii przyrody (Anaksymander iAnaksymenes); k. antyczna dzieli mity gr. na teogoniczne, kosmogoniczne, antropogeniczne, genealogiczne, mity k. pełnią sakralną funkcję świętej przestrzeni; k.chrześcijańska opiera się na Biblii (Rdz), przyjmuje postawę kreacjonizmu, wg którego świat został stworzony zniczego (tzw. creatio ex nihilo) wolnym aktem Boga (Rdz 5). Jedną zbardziej znanych teorii k. proponuje Kant, tłumacząc powstanie Układu Słonecznego ruchem obrotowym mgławic.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K

Język polski w szkole:

  • Arctowie » rodzina księgarzy i wydawców. W 1836 r. Stanisław (1818-1900) założył
  • Cooper James Fenimore » pisarz amer., twórca romantycznej epopei osadnictwa na ziemiach
  • architektury style » termin, który w badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji

Co oznacza kosmogonia?

Co to znaczy kosmogonia.