Czy przydatne?

Co to jest Kosmogonia

Co oznacza KOSMOGONIA: pogląd rel., nauk., filoz., również utwory lit., których obiektem jest stworzenie iewolucja wszechświata. Przednauk. k. filoz. sięga początkami między innymi do jońskiej filozofii przyrody (Anaksymander iAnaksymenes); k. antyczna dzieli mity gr. na teogoniczne, kosmogoniczne, antropogeniczne, genealogiczne, mity k. pełnią sakralną funkcję świętej przestrzeni; k.chrześcijańska opiera się na Biblii (Rdz), przyjmuje postawę kreacjonizmu, wg którego świat został stworzony zniczego (tak zwany creatio ex nihilo) wolnym aktem Boga (Rdz 5). Jedną zbardziej znanych teorii k. proponuje Kant, tłumacząc stworzenie Układu Słonecznego ruchem obrotowym mgławic

Czym jest kosmogonia znaczenie w Słownik pisownia K .