Co to jest Kosmogonia

Oceń przydatność:

   

» pogląd rel., nauk., filoz., także utwory lit., których przedmiotem jest powstanie iewolucja wszechświata. Przednauk. k. filoz. sięga początkami m.in. do jońskiej filozofii przyrody (Anaksymander iAnaksymenes); k. antyczna dzieli mity gr. na teogoniczne, kosmogoniczne, antropogeniczne, genealogiczne, mity k. pełnią sakralną funkcję świętej przestrzeni; k.chrześcijańska opiera się na Biblii (Rdz), przyjmuje postawę kreacjonizmu, wg którego świat został stworzony zniczego (tzw. creatio ex nihilo) wolnym aktem Boga (Rdz 5). Jedną zbardziej znanych teorii k. proponuje Kant, tłumacząc powstanie Układu Słonecznego ruchem obrotowym mgławic.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K

Język polski w szkole:

  • percepcja » postrzeganie poprzez uświadomioną reakcję na bodźce zewnętrzne
  • Bereś Jerzy » rzeźbiarz, autor licznych happeningów; początkowo uprawiał również
  • Beckett Samuel » franc. dramaturg pochodzenia irl., piszący po franc. i ang. Laureat
  • czysta forma » 1) koncepcja cz.f. ujawniła się na pograniczu oświecenia i romantyzmu

Co oznacza kosmogonia?

Co to znaczy kosmogonia.