Czy przydatne?

Co to jest Katon Starszy Cenzor, Marcus Porcius Cato Maior Censorinus

Co oznacza KATON STARSZY CENZOR, MARCUS PORCIUS CATO MAIOR CENSORINUS: rzym. konsul, poeta imówca. Był również administratorem na Sycylii iwHiszpanii. Od 184 r. przed naszą erą sprawował urząd cenzora, tępiąc wszelakie przejawy zbytku. WRzymie zajmował się raczej polityką, aswoją płodną twórczość lit. traktował jako publicystyczną działalność obywatelską. Ogromny zwolennik surowości obyczajów istarorzymskiej prostoty, propagator starych tradycji iobrońca cnót rzym. Jako przeciwnik wpływów greckich rozpoczął pisać wjęz. z łaciny Pozostawił 150 mów (80 we fragmentach), był także autorem Origines - historii Rzymu od założenia miasta do 149 r. przed naszą erą Praecepta ad filium (Pouczenie dla syna) to zestaw informacje zzakresu sztuki wojennej, medycyny, prawa, agronomii iretoryki. Jedyne dzieło zachowane wcałości Ogospodarstwie wiejskim (De agri cultura) to najstarszy zabytek prozy z łaciny Potomni uznali go za wzór starorzymskiej cnoty isurowości

Czym jest Katon Starszy Cenzor, Marcus znaczenie w Słownik pisownia K .