Co to jest Kaligrafia

Oceń przydatność:

   

» 1) piękne pismo, sztuka pięknego pisania, kreślenia znaków; 2) wpiśmie arabskim, które jest nierozłącznie związane zobrazem, stwarza możliwość identyfikacji treści iznaków. Umahometan k.została doprowadzona do doskonałości, gdyż na niej koncentruje się cały wysiłek artystyczny. Wpiśmie jap. ichińskim kreślenie znaków jest związane zperfekcyjnym ruchem ręki, oddechem iumiejętnością koncentracji podczas pisania, asztuka włączenia wakt pisania całego ciała, będącego wcałkowitej zgodzie zumysłem, bywa ćwiczona przez lata. K. porównuje się zarchitekturą, ponieważ obie budują przestrzeń. WChinach zapisane nazwisko może zastąpić wizerunek osoby; 3) zk. wzięły początek: poezja wizualna, zapisy magiczne ignostyczne; 4) współczesne malarstwo gestu ( action painting) jest oparte na zasadach k. - ekspresji gestu, koncentracji iswobodzie nakładania koloru.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K

Język polski w szkole:

  • decorum » zasada wewn. ładu dzieła lit., zgodności formy i treści, określona w
  • zdanie » wypowiedzenie, którego orzeczenie jest wyrażone osobową formą
  • taoizm » 1) doktryna klasycznej filozofii chińskiej sformułowana ok. IV- II w
  • bogowie greccy » Zeus - bóg nieba i ziemi; Hera - żona Zeusa, patronka małżeństw
  • modernizm » 1) Nazwa tendencji nowatorskich wlit. isztuce przełomu XIX iXX w

Co oznacza kaligrafia?

Co to znaczy kaligrafia.