Czy przydatne?

Co to jest Juliusz Bandrowski Kaden

Co oznacza KADEN BANDROWSKI JULIUSZ: dziennikarz iprozaik. Działalność publicystyczną zaczął jako korespondent prasy krajowej wBelgii, w1914 wstąpił do Legionów, był adiutantem J. Piłsudskiego ikronikarzem IBrygady. Współpracował zdziennikami "Głos Prawdy" i"Gazeta Polska" (1926-39), od 1933 sekretarz generalny PAL, od 1935 członek Komisji zagranicznej PEN Clubu. Pisarstwo K.B. jest oryginalnym połączeniem sposoby naturalistycznej iekspresjonistycznej; wujmowaniu człowieka charakteryzuje je swoisty behawioryzm; autor operuje stylem dosadnym, pełnym elips iskrótów, kontrastów idysonansów, zderzających typowo młodopolskie partie liryczne zekspresjonistycznym językiem potocznym, wprost brutalnym. Debiutem powieściowym K.B. stała się Niezguła (1911), podobnie jak następny Proch (1913) utrzymana wstylistyce modernistycznej. Publicystyka wojenna to między innymi reportaże: Piłsudczycy (1915), Iskry (1915), Mogiły (1916). Powieść Generał Barcz (1922-23), wybitna realizacja odmiany gatunkowej - powieści polit. izarazem powieści zkluczem - jest kroniką początków Polski niepodległej, ajednocześnie studium przemocy wmetodach walki polit. Odpowiednikiem tego gatunku jest również cykl Czarne skrzydła (1928-29) i 3-tomowy Mateusz Bigda (1933). Ponadto wydał opowiadania liryczne Miasto mojej matki (1925) iWcieniu zapomnianej olszyny (1926) i wspomnienia zpodróży, eseje iodczyty

Czym jest Kaden Bandrowski Juliusz znaczenie w Słownik pisownia K .