Co to jest Język

Oceń przydatność:

   

» system językowy (kod), konwencjonalny i społ., narzędzie porozumiewania się ludzi na obszarze określonej społ.; zasób zwrotów, wyrazów iform skodyfikowanych przez normy gramat. ipoprawnościowe; pełni funkcję komunikatywną wżyciu człowieka, narodu, państwa. Jako wyznacznik związków kulturowych wyróżnia się: j. naturalny, np. francuski, j. ogólny, np. upowszechniany wszkole, administracji, massmediach, służący jako środek porozumiewania się we wszystkich dziedzinach życia, zwany in. jęz. ogólnonarod. Istnieją
2 podstawowe odmiany: mówiony
ipisany, obok nich równolegle jęz. różnych narodów, np. wEuropie j. romańskie, germańskie, słowiańskie. Teorią jęz. wXIX w. zajmował się m.in. J. Baudouin de Courtenay, a w XX w. N. Chomsky. J.jest dla człowieka niezwykle ważnym narzędziem komunikacji ipoznawania świata, jest też autonomiczną wartością kultury.

Inne pojęcia o języku polskim na literę J

Język polski w szkole:

  • Hernas Czesław » historyk lit., folklorysta, redaktor wielu wydawnictw naukowych ipism
  • oratorium » epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna zbliżona do opery bez
  • alternatywny » dający możliwość wyboru między dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a
  • manuskrypt » rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie
  • budowa dzieła filmowego » film - jedna z form audiowizualnych, pokazuje rzeczywistość w

Co oznacza język?

Co to znaczy język.