Czy przydatne?

Co to jest Jazz

Co oznacza JAZZ: muzyka wywodząca się zamer. muzyki biedoty, uprawiana w pierwszej kolejności poprzez Murzynów; oparta na ragtimie, bluesie, negro-spirituals. Powstała na przełomie XIX-XX w. wpłd.- -amer. ośrodkach miejskich: Nowy Orlean, Baltimore, St. Louis, potem wChicago iNowym Jorku. Oficjalna nazwa tej muzyki ukształtowała się około 1917 r. wN. Jorku gdzie powstał zespół "Original Dixieland Jazz Band". Wtym okresie coraz więcej muzyków, także białych, uprawiało j. Wczasie 100 lat rozwoju j. powstało sporo stylów, których przedstawicielami byli: dla j. tradycyjnego J. Oliver, B. Freeman iF. Henderson; dla swingu: Count Basie, Duke Ellington iB. Goodman; dla bebopu: Ch. Parker iD. Gillespie; dla cool-jazzu: St. Getz iM. Davis, aw końcowej fazie modern jazzu: G. Mulligen iD. Brubeck. J. ulegał także wpływom muzyki poważnej: Trzeci Nurt, i filozofiom awangardowym: Free Jazz, nawrotom do tradycji: muzyka soul, powiązaniom zrockiem: jazz-rock. Od
l. 30. spopularyzowany poprzez big-bandy j. przeniósł się do Europy ipraktycznie uprawiany jest do dzisiaj na całym świecie, także wPolsce poprzez liczne zespoły instrumentalne. Festiwale j.: New Port wUSA, wPolsce Jazz Jamboree

Czym jest jazz znaczenie w Słownik pisownia J .