Czy przydatne?

Co to jest Imitacja

Co oznacza IMITACJA: kategoria estetyczno-lit. ocharakterze normatywnym, znana wstarożytności, utrzymała się aż do klasycyzmu oświeceniowego; wyznawała jako cel sztuki, naśladowanie natury, mimesis; zdolność imitowania była kluczowym wymogiem stawianym artyście, gwarantowała ciągłość tradycji westetyce; opisuje ją między innymi N. Boileau wSztuce poetyckiej (1674). Również metoda kompozytorska użytkowana szczególnie wutworach polifonicznych (na przykład wfudze, kanonie), polegająca na powtarzaniu fragmentu melodycznego, na przykład tematu, motywu, występującego wjednym głosie, poprzez inne albo kolejno poprzez wszystkie głosy

Czym jest imitacja znaczenie w Słownik pisownia I .