Czy przydatne?

Co to jest Imiesłowy

Co oznacza IMIESŁOWY: formy fleks. czasownika występujące wzdaniu jako ustalenie orzeczenia (i. przysłówkowe) albo jako ustalenie rzeczownika (i. przymiotnikowe); istnieją dwa i. przysłówkowe: współczesny idąc iuprzedni przyszedłszy (nieodmienne) i trzy i. przymiotnikowe: czynny idący, bierny niesiony iprzeszły umarły odmienne jak przymiotniki. Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie podrzędne okolicznikowe czasu albo jedno ze zdań współrzędnych, na przykład Obudziwszy się, poczuł przejmujący chłód. Wzdaniu nadrzędnym iw równoważniku imiesłowowym musi występować ten sam podmiot, na przykład Ala siedziała wsadzie, czytając książkę. Pomiędzy czynnością wyrażoną metodą imiesłowu idziałaniem oznaczonym poprzez orzeczenie zdania nadrzędnego musi być zachowana ustalona stosunek czasowa - wwypadku wykorzystania imiesłowu współczesnego niezbędna jest jednoczesność akcji. Imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego - konstrukcja składniowa zimiesłowem nieodmiennym, jeden zwariantów absolutnej konstrukcji znaczeniowej zależny od zdania nadrzędnego, uzupełnia je wiadomość ookoliczności, wktórej się odbywa akcja nadrzędna, pełni więc funkcję zdania okolicznikowego, na przykład Do Płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie (A. Mickiewicz)

Czym jest imiesłowy znaczenie w Słownik pisownia I .