Czy przydatne?

Co to jest Imiesłowy

Co oznacza: formy fleks. czasownika występujące wzdaniu jako określenie orzeczenia (i. przysłówkowe) lub jako określenie rzeczownika (i. przymiotnikowe); istnieją dwa i. przysłówkowe: współczesny idąc iuprzedni przyszedłszy (nieodmienne) oraz trzy i. przymiotnikowe: czynny idący, bierny niesiony iprzeszły umarły odmienne jak przymiotniki. Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie podrzędne okolicznikowe czasu lub jedno ze zdań współrzędnych, np. Obudziwszy się, poczuł przejmujący chłód. Wzdaniu nadrzędnym iw równoważniku imiesłowowym musi występować ten sam podmiot, np. Ala siedziała wsadzie, czytając książkę. Między czynnością wyrażoną formą imiesłowu idziałaniem oznaczonym przez orzeczenie zdania nadrzędnego musi być zachowana określona relacja czasowa - wwypadku zastosowania imiesłowu współczesnego konieczna jest jednoczesność akcji. Imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego - konstrukcja składniowa zimiesłowem nieodmiennym, jeden zwariantów absolutnej konstrukcji znaczeniowej zależny od zdania nadrzędnego, uzupełnia je informacja ookoliczności, wktórej się odbywa akcja nadrzędna, pełni więc funkcję zdania okolicznikowego, np. Do Płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie (A. Mickiewicz).

Czym jest imiesłowy znaczenie w Słownik pisownia I .