Co to jest Humanizm

Czy przydatne?

prąd umysłowy ukształtowany wXIV w. we Włoszech, upowszechniony wnastępnych stuleciach wcałej Europie. H.odrodził przesłania starożytnej kultury, stał się światopoglądem, którego ośrodkiem był człowiek ze wszystkimi swymi dążeniami ipotrzebami, ów antropocentryzm był reakcją na średniowieczny teocentryzm. Miarą wszechrzeczy stał się ziemski, anie pozaziemski byt człowieka, natomiast dewizą ważną wkształtowaniu nowej postawy była myśl zaczerpnięta zkomedii rzymskiego autora Terencjusza "Człowiekiem jestem inic, co ludzkie, nie jest mi obce". Zainteresowanie twórców człowiekiem dotyczyło jego uczuć izachowań, czego dowodzą utwory F. Petrarki, G. Boccaccia, J. Kochanowskiego, Ł. Górnickiego. Humaniści przeciwstawiali się średniowiecznej scholastyce (np. Erazm zRotterdamu), dostrzegali potrzebę reform (np. A. Frycz Modrzewski), weryfikowali dotychczasowe poglądy na świat (np. M. Kopernik), inspirowali rozwój życia umysłowego (np. Kallimach i K. Celtis). H. przyczynił się do rozwoju drukarstwa, upowszechnienia filozofii ilit. antycznej, stał się inspiracją dla wielu twórców.

Inne pojęcia o języku polskim na literę H.

Język polski w szkole:

  • elogium Opis osoby zmarłej, umieszczany na portrecie przodka, pomniku, nagrobku
  • teatr uliczny Opis uczestnictwa widzów wzdarzeniu. Wlatach 60. pojawił się na fali
  • Terlecki Władysław Lech Opis radiowych. Człowiek wperspektywie hist., jego udział wprzebiegu

Co oznacza humanizm?

Co to znaczy humanizm.

www.Definicja.org 2013-2015 © Dążeniami swymi wszystkimi ze człowiek był ośrodkiem którego światopoglądem się stał kultury starożytnej przesłania h odrodził europie wcałej stuleciach
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności/cookies.