Czy przydatne?

Co to jest Humanizm

Co oznacza HUMANIZM: prąd umysłowy ukształtowany wXIV w. we Włoszech, upowszechniony wnastępnych stuleciach wcałej Europie. H.odrodził przesłania starożytnej kultury, stał się światopoglądem, którego ośrodkiem był człowiek ze wszystkimi swymi dążeniami ipotrzebami, ów antropocentryzm był reakcją na średniowieczny teocentryzm. Miarą wszechrzeczy stał się ziemski, anie pozaziemski byt człowieka, z kolei dewizą istotną wkształtowaniu nowej postawy była myśl zaczerpnięta zkomedii rzymskiego autora Terencjusza "Człowiekiem jestem inic, co ludzkie, nie jest mi obce". Zainteresowanie artystów człowiekiem dotyczyło jego uczuć izachowań, czego dowodzą utwory F. Petrarki, G. Boccaccia, J. Kochanowskiego, Ł. Górnickiego. Humaniści przeciwstawiali się średniowiecznej scholastyce (na przykład Erazm zRotterdamu), dostrzegali potrzebę reform (na przykład A. Frycz Modrzewski), weryfikowali dotychczasowe poglądy na świat (na przykład M. Kopernik), inspirowali postęp życia umysłowego (na przykład Kallimach i K. Celtis). H. przyczynił się do rozwoju drukarstwa, upowszechnienia filozofii ilit. antycznej, stał się inspiracją dla wielu artystów

Czym jest humanizm znaczenie w Słownik pisownia H .