Czy przydatne?

Co to jest Fraszka

Co oznacza FRASZKA: krótki utwór poet. o charakterze humorystycznym, odmiana epigramatu; nazwa wywodzi się z wł. ustalenia frasca, co znaczy osoby i rzeczy niewiele istotne, językowe drobiazgi, na gruncie pol. genezy f. można upatrywać w rubasznej humorystyce Figlików M. Reja. W lit. pol. gatunek spopularyzowany został w XVI w. poprzez J. Kochanowskiego, którego f. są zapisaną refleksją i anegdotą, zawierają aluzje i pouczenia, bawią, lecz i skłaniają do zadumy. W następnych wiekach f. pisali między innymi W. Potocki, A. Fredro, J. Tuwim, K.I. Gałczyński. W lit. najnowszej f. ma charakter satyryczny, na przykład wiersze L.J. Kerna, albo aforystyczny, na przykład myśli S.J. Leca

Czym jest fraszka znaczenie w Słownik pisownia F .