Co to jest Fotografia

Oceń przydatność:

   

» różne sposoby otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od sposobu naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni wyróżnia się np. luksografię, radiografię, defektoskopię, autoradiografię i in. Powstała w 1839 r., gdy L. Daguerre ogłosił zasady dagerotypii. Pierwowzorem aparatu fotograficznego była camera obscura. Z techniką fotograficzną związany jest rozwój f. portretowej, fotomontaż, reportaż fotograficzny, fotograficzne techniki specjalne (izohelia, pseudosolaryzacja), f. diagnostyczna (np. rentgenowska). Fotografika - 1) techniki graficzne wykorzystujące materiały światłoczułe, na których wytwarza się obraz za pomocą środków manualnych, np. heliografia; 2) f. artystyczna w różnych technikach.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • absolut » w filozofii idealistycznej wieczna, niezmienna i nieskończona
  • inicjał » litera rozpoczynająca tekst, rozdział, wyróżniająca się wielkością
  • Harasymowicz Jerzy, właśc. J. H.-Broniuszyc » poeta, założyciel grupy lit. "Muszyna" (1957-63), współzałożyciel
  • rokoko » styl warchitekturze wnętrz, wrzemiośle artystycznym, również
  • Drzewiecki Konrad » tancerz i choreograf, solista m.in. Grand Ballet Marquiz do Ceras

Co oznacza fotografia?

Co to znaczy fotografia.