Co to jest Fotografia

Czy przydatne?

różne sposoby otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od sposobu naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni wyróżnia się np. luksografię, radiografię, defektoskopię, autoradiografię i in. Powstała w 1839 r., gdy L. Daguerre ogłosił zasady dagerotypii. Pierwowzorem aparatu fotograficznego była camera obscura. Z techniką fotograficzną związany jest rozwój f. portretowej, fotomontaż, reportaż fotograficzny, fotograficzne techniki specjalne (izohelia, pseudosolaryzacja), f. diagnostyczna (np. rentgenowska). Fotografika - 1) techniki graficzne wykorzystujące materiały światłoczułe, na których wytwarza się obraz za pomocą środków manualnych, np. heliografia; 2) f. artystyczna w różnych technikach.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F.

Język polski w szkole:

  • wypowiedzenie Opis Klemensiewicz (1937). 1) Wszkolnym rozumieniu definicja w. opiera się
  • Karlfeldt Erik Axel Opis pośmiertnie w1931, członek Akademii Szwedzkiej od 1904. Neoromantyk
  • quattrocento Opis wczesnego renesansu przypadającego na XV w. Przyjęło się uważać, że
  • Klemensiewicz Zenon Opis dydaktyk, autor wielu podręczników szkolnych iakademickich, profesor
  • refren Opis wersu lub jego części w stałych miejscach układu stroficznego

Co oznacza fotografia?

Co to znaczy fotografia.

www.Definicja.org 2013-2015 © Radiografię luksografię np się wyróżnia powierzchni rodzaju i napromieniowania rodzaju naświetlania sposobu od zależności w substancją światłoczułą
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.