Czy przydatne?

Co to jest Fotografia

Co oznacza FOTOGRAFIA: różne metody otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od metody naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni odznacza się na przykład luksografię, radiografię, defektoskopię, autoradiografię i in. Powstała w 1839 r., gdy L. Daguerre ogłosił zasady dagerotypii. Pierwowzorem aparatu fotograficznego była camera obscura. Z techniką fotograficzną związany jest postęp f. portretowej, fotomontaż, reportaż fotograficzny, fotograficzne techniki specjalne (izohelia, pseudosolaryzacja), f. diagnostyczna (na przykład rentgenowska). Fotografika - 1) techniki graficzne wykorzystujące materiały światłoczułe, na których wytwarza się obraz dzięki środków manualnych, na przykład heliografia; 2) f. artystyczna w różnych technikach

Czym jest fotografia znaczenie w Słownik pisownia F .