Co to jest Fotografia

Czy się przydało?

» różne sposoby otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od sposobu naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni wyróżnia się np. luksografię, radiografię, defektoskopię, autoradiografię i in. Powstała w 1839 r., gdy L. Daguerre ogłosił zasady dagerotypii. Pierwowzorem aparatu fotograficznego była camera obscura. Z techniką fotograficzną związany jest rozwój f. portretowej, fotomontaż, reportaż fotograficzny, fotograficzne techniki specjalne (izohelia, pseudosolaryzacja), f. diagnostyczna (np. rentgenowska). Fotografika - 1) techniki graficzne wykorzystujące materiały światłoczułe, na których wytwarza się obraz za pomocą środków manualnych, np. heliografia; 2) f. artystyczna w różnych technikach.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • Griffith David Wark » amer. reżyser, pionier sztuki filmowej. Samouk, debiutował jako aktor
  • Offenbach Jacques » kompozytor idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował ok
  • język poetycki » wznaczeniu ogólnym język poezji - sztuki słowa wmyśl tezy: "wzruszać
  • filologia nowożytna » zespół nauk filologicznych, których przedmiotem są jęz. świata
  • Ochorowicz Julian » psycholog, filozof, publicysta, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków

Co oznacza fotografia?

Co to znaczy fotografia.