Co to jest Fotografia

Oceń przydatność:

   

» różne sposoby otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od sposobu naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni wyróżnia się np. luksografię, radiografię, defektoskopię, autoradiografię i in. Powstała w 1839 r., gdy L. Daguerre ogłosił zasady dagerotypii. Pierwowzorem aparatu fotograficznego była camera obscura. Z techniką fotograficzną związany jest rozwój f. portretowej, fotomontaż, reportaż fotograficzny, fotograficzne techniki specjalne (izohelia, pseudosolaryzacja), f. diagnostyczna (np. rentgenowska). Fotografika - 1) techniki graficzne wykorzystujące materiały światłoczułe, na których wytwarza się obraz za pomocą środków manualnych, np. heliografia; 2) f. artystyczna w różnych technikach.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • Hernas Czesław » historyk lit., folklorysta, redaktor wielu wydawnictw naukowych ipism
  • oratorium » epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna zbliżona do opery bez
  • alternatywny » dający możliwość wyboru między dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a
  • manuskrypt » rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie
  • budowa dzieła filmowego » film - jedna z form audiowizualnych, pokazuje rzeczywistość w

Co oznacza fotografia?

Co to znaczy fotografia.