Co to jest Fotografia

Czy przydatne?

różne sposoby otrzymywania trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych światłoczułą substancją. W zależności od sposobu naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni wyróżnia się np. luksografię, radiografię, defektoskopię, autoradiografię i in. Powstała w 1839 r., gdy L. Daguerre ogłosił zasady dagerotypii. Pierwowzorem aparatu fotograficznego była camera obscura. Z techniką fotograficzną związany jest rozwój f. portretowej, fotomontaż, reportaż fotograficzny, fotograficzne techniki specjalne (izohelia, pseudosolaryzacja), f. diagnostyczna (np. rentgenowska). Fotografika - 1) techniki graficzne wykorzystujące materiały światłoczułe, na których wytwarza się obraz za pomocą środków manualnych, np. heliografia; 2) f. artystyczna w różnych technikach.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F.

Język polski w szkole:

  • integracja językowa Opis ogólnonarod.; wtaki sposób powstała większość jęz. narod., także jęz
  • komiks Opis stanowiący osobną broszurę lub publikowany wczasopismach; rodzaj
  • tryptyk Opis części: środkowej nieruchomej - zwykle głównej - idwóch ruchomych
  • thriller Opis dreszczowcem. Utwór lit. lub film., którego celem jest wywołanie

Co oznacza fotografia?

Co to znaczy fotografia.

www.Definicja.org 2013-2015 © Radiografię luksografię np się wyróżnia powierzchni rodzaju i napromieniowania rodzaju naświetlania sposobu od zależności w substancją światłoczułą
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.