Co to jest Filologia

Czy się przydało?

» nauka zajmująca się badaniem jęz. i lit. narodów; powstała w hellenistycznej Grecji (V-IV w. p.n.e.), w Aleksandrii i Pergamonie; prekursorem f. jako dyscypliny nauk. jest Arystoteles (Poetyka i Retoryka). Odrodziła się w kulturze europ. renesansu, rozwijała się w klasycyzmie; współcz. istnieje jako kierunek studiów uniwersyteckich (np. neofilologia, f. klasyczna, f. polska).

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • Ochorowicz Julian » psycholog, filozof, publicysta, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków
  • Scena Plastyczna KUL » powstały w1970 r. przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim teatr
  • deminutyw » wyraz zdrobniały, mający zabarwienie emocjonalne dodatnie
  • poezja tyrtejska » nurt poezji patriotycznej, żywotny w pol. romantyzmie; nazwany tak od

Co oznacza filologia?

Co to znaczy filologia.