Co to jest Filologia

Oceń przydatność:

   

» nauka zajmująca się badaniem jęz. i lit. narodów; powstała w hellenistycznej Grecji (V-IV w. p.n.e.), w Aleksandrii i Pergamonie; prekursorem f. jako dyscypliny nauk. jest Arystoteles (Poetyka i Retoryka). Odrodziła się w kulturze europ. renesansu, rozwijała się w klasycyzmie; współcz. istnieje jako kierunek studiów uniwersyteckich (np. neofilologia, f. klasyczna, f. polska).

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • Sandauer Artur » krytyk lit., prozaik, tłumacz, prof. polonistyki na UW. Debiutował
  • chasydyzm » ruch rel.-mistyczny i społ. w judaizmie, rozpowszechniony w XVII w
  • realizm poetycki w filmie » niezbyt fortunna nazwa nurtu w kinie franc. l. 30., stworzonego przez

Co oznacza filologia?

Co to znaczy filologia.