Co to jest Filologia

Czy się przydało?

» nauka zajmująca się badaniem jęz. i lit. narodów; powstała w hellenistycznej Grecji (V-IV w. p.n.e.), w Aleksandrii i Pergamonie; prekursorem f. jako dyscypliny nauk. jest Arystoteles (Poetyka i Retoryka). Odrodziła się w kulturze europ. renesansu, rozwijała się w klasycyzmie; współcz. istnieje jako kierunek studiów uniwersyteckich (np. neofilologia, f. klasyczna, f. polska).

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • klasycyzm postanisławowski » zespół zjawisk lit. lat 1800-30, będący kontynuacją wnowych
  • dialekt » język właściwy ludności jakiegoś regionu, podrzędny w stosunku do jęz
  • Zakrzewski Bogdan » historyk lit., edytor, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1952)
  • Demokryt z Abdery » filozof gr., twórca materializmu mechanistycznego. D. wyrażał

Co oznacza filologia?

Co to znaczy filologia.