Czy przydatne?

Co to jest Film

Co oznacza FILM: rodzaje - z racji na podmiot wypowiedzi i jej formę wyróżniamy: f. fabularny (odpowiednik epiki i dramatu), który opowiada o zdarzeniach przeważnie fikcyjnych, w układzie przyczynowo-skutkowym, elementem łączącym wydarzenia, a zarazem motorem akcji są postacie bohaterów; f. poetycki (odpowiednik liryki), zazwyczaj afabularny, posługuje się symbolem, metaforą, alegorią; dominuje funkcja estetyczna; na przykład: Dziewice z ciortem P. Szulkina, niebrzydki dzień J.J. Kolskiego; f. oświatowy ma cechy lit. nauk.; jego celem jest upowszechnienie informacje z jakiejś dziedziny wiedzy; odmianą jest f. popularnonaukowy, który ma wykorzystanie w nauki (na przykład filmy o sztuce, biografie) - f. dydaktyczny, lub w nauce - f. badawczy; f. dokumentalny (odpowiednik twórczości dziennikarskiej) opowiada o prawdziwych wydarzeniach, występują w nim autentyczne miejsca i bohaterzy. Spośród filmów dokumentalnych można wyodrębnić reportaż, publicystykę filmową, felieton filmowy, kronikę, f.
montażowy

Czym jest film znaczenie w Słownik pisownia F .