Czy przydatne?

Co to jest Fenomenologia

Co oznacza FENOMENOLOGIA: sposób filoz. odwołująca się do "powrotu do rzeczy", jest to do uzyskania bezpośredniego doświadczenia tego, co dane, fenomenów; opisowe rozpatrywanie zjawiska albo zespołu zjawisk w takiej postaci, w jakiej są dane w doświadczeniu poprzez uchwycenie i opis tego, co bezpośrednio i naocznie dane, jest to fenomenów, i poprzez dotarcie do samych elementów badania dostarcza fundamentów wszelkiej wiedzy. U G. Hegla f. ducha ukazuje fazy, poprzez które obiektywnie istniejący duch wznosi się od poznania indywidualnego do rozumu powszechnego (duch subiektywny - obiektywny - absolutny). Nazwa założonej poprzez E. Husserla szkoły filozoficznej (1913). W f. chodzi o uchwycenie danych w ich istocie w sposób w pełni krytyczny i pozbawiony zastrzeżenia. Pośród fenomenologów warto wymienić M. Schelera, R. Ingardena, E. Stein; tak zwany f. egzystencjalną reprezentują M. Heideg-ger, J.P. Sartre

Czym jest fenomenologia znaczenie w Słownik pisownia F .