Co to jest Facsimile

Oceń przydatność:

   

» 1) dokładna reprodukcja, wierne odtworzenie, podobizna, np. kopia podpisu, dokumentu, mapy, pieczęci, rysunku; 2) pieczątka z podpisem imitowanym używana zamiast podpisu odręcznego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • krotochwila » utwór sceniczny ocharakterze komediowo-rozrywkowym, posługujący się
  • Strauss Johann syn » skrzypek ikompozytor austr., twórca ipopularyzator walca wiedeńskiego
  • epoka historyczno-literacka » okres rozwoju literatury zgodnie z chronologią zjawisk hist.-lit., np

Co oznacza facsimile?

Co to znaczy facsimile.