Co to jest Facsimile

Czy się przydało?

» 1) dokładna reprodukcja, wierne odtworzenie, podobizna, np. kopia podpisu, dokumentu, mapy, pieczęci, rysunku; 2) pieczątka z podpisem imitowanym używana zamiast podpisu odręcznego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • ekumenizm » ruch zjednoczeniowy w chrześcijaństwie, którego celem jest
  • Karłowicz Mieczysław » kompozytor, skrzypek itaternik. Współpracował zgrupą kompozytorów
  • herezja » pogląd rel. sprzeczny zdoktryną głoszoną przez Kościół. Wpoczątkowym

Co oznacza facsimile?

Co to znaczy facsimile.