Co to jest Facsimile

Czy się przydało?

» 1) dokładna reprodukcja, wierne odtworzenie, podobizna, np. kopia podpisu, dokumentu, mapy, pieczęci, rysunku; 2) pieczątka z podpisem imitowanym używana zamiast podpisu odręcznego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę F

Język polski w szkole:

  • Graves Robert Ranke » prozaik ipoeta ang. Od 1926 kierował katedrą anglistyki na
  • hejnał » wśredniowiecznej Europie zawołanie strażnika ogłaszającego świt
  • Dobraczyński Jan » powieściopisarz, publicysta; debiutował studium Bernanos

Co oznacza facsimile?

Co to znaczy facsimile.