Co to jest Język ezopowy

Czy się przydało?

» polega na formułowaniu wypowiedzi w taki sposób, aby jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; także na uzupełnianiu znaczeń, deszyfrowaniu metafor, aluzji etc., np. Syberia - "kraina daleka osobliwa i biała". E.j. posługuje się chętnie metaforą, peryfrazą, synekdochą, parabolą etc. Używali go pol. pisarze w czasie niewoli narodowej i cenzury zaborców. Częsty w dowcipach, zwł. o sprawach objętych zakazem.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • Ludwika XVI styl » klasycystyczny kierunek wsztuce franc. oraz wrzemiośle artystycznym
  • Kowalska Anka » poetka, powieściopisarka, redaktor Polskiego Radia wWarszawie
  • art brut, sztuka surowa » wykorzystuje materiały naturalne, np. liście, kawałki drewna, piasek
  • panorama » 1) wmalarstwie, rysunku, wgrafice przedstawienie szerokiego

Co oznacza ezopowy język?

Co to znaczy ezopowy język.