Co to jest Język ezopowy

Czy się przydało?

» polega na formułowaniu wypowiedzi w taki sposób, aby jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; także na uzupełnianiu znaczeń, deszyfrowaniu metafor, aluzji etc., np. Syberia - "kraina daleka osobliwa i biała". E.j. posługuje się chętnie metaforą, peryfrazą, synekdochą, parabolą etc. Używali go pol. pisarze w czasie niewoli narodowej i cenzury zaborców. Częsty w dowcipach, zwł. o sprawach objętych zakazem.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • Kochanowski Piotr » bratanek Jana, syn Mikołaja, poeta, tłumacz. Na jego losy wpłynęli
  • Dygat Stanisław » prozaik, dramaturg, felietonista i tłumacz. W 1952 rozpoczął
  • sentymentalizm » prąd literacki, jedno zgł. (obok klasycyzmu i rokoka) europ. zjawisk
  • Wilde Oscar » ang. dramaturg, poeta ipowieściopisarz. Samotnik oekstrawaganckim
  • Zamoyski August » rzeźbiarz związany zugrupowaniem krakowskich formistów oraz

Co oznacza ezopowy język?

Co to znaczy ezopowy język.