Czy przydatne?

Co to jest Język Ezopowy

Co oznacza EZOPOWY JĘZYK: bazuje na formułowaniu wypowiedzi w taki sposób, by jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; również na uzupełnianiu znaczeń, deszyfrowaniu metafor, aluzji etc., na przykład Syberia - "kraina daleka osobliwa i biała". E.j. posługuje się chętnie metaforą, peryfrazą, synekdochą, parabolą etc. Używali go pol. pisarze w okresie niewoli narodowej i cenzury zaborców. Częsty w dowcipach, zwł. o kwestiach objętych zakazem

Czym jest ezopowy język znaczenie w Słownik pisownia E .