Co to jest Język ezopowy

Oceń przydatność:

   

» polega na formułowaniu wypowiedzi w taki sposób, aby jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; także na uzupełnianiu znaczeń, deszyfrowaniu metafor, aluzji etc., np. Syberia - "kraina daleka osobliwa i biała". E.j. posługuje się chętnie metaforą, peryfrazą, synekdochą, parabolą etc. Używali go pol. pisarze w czasie niewoli narodowej i cenzury zaborców. Częsty w dowcipach, zwł. o sprawach objętych zakazem.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • symbol » wstarożytności niewielki rozłamany przedmiot zmetalu, zwypalonej
  • literatura piękna » lit. artystyczna, typ tekstów lit. funkcjonujących wkulturze
  • Lelewel Joachim » bibliograf, historyk, działacz polit.; po studiach na Uniwersytecie

Co oznacza ezopowy język?

Co to znaczy ezopowy język.