Co to jest Ewolucjonizm

Oceń przydatność:

   

» termin odnoszący się do teorii Ch. Darwina w biologii oraz nawiązujących do darwinizmu systemów filoz., analizujących procesy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze. Syntezą darwinizmu i filozofii pozytywnej A. Comtea jest e. H. Spencera, który uważał, że stałej przemianie poddany jest również cały Kosmos. Ukształtowany przez niego w 2. poł. XIX w. system filoz. określał rozwój rzeczywistości jako zjawisko stopniowe i nieodwracalne, przypominając o ścisłym związku człowieka z przyrodą. Poza filozofią e. znalazł odzwierciedlenie również w socjologii i etnografii, dla których e. kulturowy stał się podstawą procesu kulturotwórczego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • Gierymski Aleksander » malarz, młodszy brat Maksymiliana. Wiele podróżował po Europie (
  • Bryll Ernest » poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk, publicysta; kierownik lit
  • poemat heroikomiczny » parodia eposu bohaterskiego, której zasadniczy chwyt polega na

Co oznacza ewolucjonizm?

Co to znaczy ewolucjonizm.