Co to jest Ewolucjonizm

Czy przydatne?

termin odnoszący się do teorii Ch. Darwina w biologii oraz nawiązujących do darwinizmu systemów filoz., analizujących procesy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze. Syntezą darwinizmu i filozofii pozytywnej A. Comtea jest e. H. Spencera, który uważał, że stałej przemianie poddany jest również cały Kosmos. Ukształtowany przez niego w 2. poł. XIX w. system filoz. określał rozwój rzeczywistości jako zjawisko stopniowe i nieodwracalne, przypominając o ścisłym związku człowieka z przyrodą. Poza filozofią e. znalazł odzwierciedlenie również w socjologii i etnografii, dla których e. kulturowy stał się podstawą procesu kulturotwórczego.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E.

Język polski w szkole:

  • Iredyński Ireneusz Opis Debiutował tomikiem kontestacyjno-prowokacyjnej poezji Wszystko jest
  • Szczypiorski Andrzej Opis dziennikarz. Debiutował tomem Ojcowie epoki iinne opowiadania (1955)
  • alienacja Opis określający proces, w którym pewne wytwory człowieka (np. produkty
  • Norwid Cyprian Kamil Opis malarz, filozof. Syn Jana, pochodzącego ze starej ziemiańskiej
  • strofa stanisławowska Opis następujące rozmiary sylabiczne: 10 (5+5)a, 8b, 10 (5+5)a, 8b. Np. "W

Co oznacza ewolucjonizm?

Co to znaczy ewolucjonizm.

www.Definicja.org 2013-2015 © A pozytywnej filozofii i darwinizmu syntezą kulturze i historii społeczeństwie w zachodzące rozwojowe procesy analizujących filoz systemów darwinizmu
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.