Czy przydatne?

Co to jest Ewolucjonizm

Co oznacza EWOLUCJONIZM: termin odnoszący się do teorii Ch. Darwina w biologii i nawiązujących do darwinizmu mechanizmów filoz., analizujących mechanizmy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze. Syntezą darwinizmu i filozofii pozytywnej A. Comtea jest e. H. Spencera, który uważał, iż stałej przemianie poddany jest także cały Kosmos. Ukształtowany poprzez niego w 2. poł. XIX w. mechanizm filoz. określał postęp rzeczywistości jako zdarzenie stopniowe i nieodwracalne, przypominając o ścisłym związku człowieka z przyrodą. Poza filozofią e. znalazł odzwierciedlenie także w socjologii i etnografii, dla których e. kulturowy stał się fundamentem procesu kulturotwórczego

Czym jest ewolucjonizm znaczenie w Słownik pisownia E .