Czy przydatne?

Co to jest Epikureizm

Co oznacza EPIKUREIZM: kierunek filoz., którego artystą był żyjący w starożytnej Grecji Epikur. Zainteresowania przedstawicieli e. dotyczyły etyki, szczególnie istoty życia szczęśliwego, dlatego artysta idei wskazywał na potrzebę doznawania przyjemności, chociaż pojmował ją nieco inaczej niż przedtem żyjący Arystyp: jako spokój płynący z naturalnej radości życia i zdolność wybierania takich doznań, które nie niosą z powodu cierpień. Pośród przyjemności życia e. bardziej cenił przyjemności ducha, dlatego nieodłącznym składnikiem szczęścia są rozum i sprawiedliwość. Radość ziemską człowieka zakłóca nieuzasadniony lęk przed bogami, którzy szczęśliwi w zaświatach nie myślą o ludziach, niepotrzebna jest także obawa przed śmiercią, jako iż życie pozagrobowe nie istnieje, zgon gdyż także jest rozpadem atomów. Szkoła Epikura przetrwała do IV w. przed naszą erą, a idea uległa niewielkim tylko przemianom pośrodku wieków

Czym jest epikureizm znaczenie w Słownik pisownia E .