Czy przydatne?

Co to jest Elegia

Co oznacza ELEGIA: gat. liryczny wywodzący się z literaturze gr., wiersz pisany strofą dwuwersową, realizowany przy wtórze fletu; artystami byli Archiloch, Solon, Simonides z Keos (VII-VI w. przed naszą erą), w liryce rzym. Tibullus, Katullus, Propercjusz, Owidiusz. Odmiany e.: miłosna, biesiadna, żartobliwa, wojenna, polityczna, patriotyczna, dydaktyczna, mitologiczna, refleksyjna, w każdej sporą rolę odgrywały przedmioty narracyjne, treść poważna, tonacja smutnego rozpamiętywania, tematy osobiste, opłakiwanie utraty ojczyzny, problemy metafizyczne (prawidła losu, przemijanie sławy i innych spraw ziemskich, zgon), te cechy e. przetrwały do współczesności. W Polsce e. uprawiali między innymi K. Janicki, J. Kochanowski, Z. Morsztyn, K. Miaskowski, A. Naruszewicz, S.T. Trembecki, F. Kniaźnin, F. Karpiński, K. Brodziński. W XIX i XX w. kluczowym tematem e. były problemy egzystencjalne człowieka, widziane poprzez pryzmat subiektywizacji emocji, subtelnych zapisów uczuć, na przykład w utworach J.W. Goethego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. Norwida,
R.M. Rilkego; we współcz. e.: J. Brodskiego, J. Iwaszkiewicza, Cz. Miłosza,
K. Baczyńskiego, A. Ważyka, K. Wierzyńskiego, Z. Herberta, A. Zagajewskiego. Zdominowały ją refleksje filoz., problemy kondycji ludzkiej. E. jest gatunkiem żywotnym, ciągle inspirującym pisarzy

Czym jest elegia znaczenie w Słownik pisownia E .