Co to jest Ekumenizm

Czy się przydało?

» ruch zjednoczeniowy w chrześcijaństwie, którego celem jest propagowanie porozumienia i współpracy między Kościołami, dążącymi do przywrócenia ich pierwotnej jedności. Początkiem zorganizowanych działań e. była Międzynarodowa Konferencja Misyjna w Edynburgu (1910) zwołana z inicjatywy protestantów, która określiła trzy nurty funkcjonowania: misyjny, doktrynalny oraz praktyczny. Kolejnym rozwiązaniem przyjętym w tym ruchu było opracowanie statusu i powołanie organizacji skupiającej blisko 300 Kościołów, nazwanej na Konferencji w Amsterdamie (1948) Światową Radą Kościołów. Początkowo niechętne stanowisko Kościoła katolickiego wobec e. uległo zasadniczemu przewartościowaniu od czasów pontyfikatu Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II (1964), wielkim orędownikiem tej idei jest również papież Jan Paweł II. Od 1946 r. działa Polska Rada Ekumeniczna zrzeszająca obecnie 7 Kościołów.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • Fleszarowa-Muskat Stanisława » powieściopisarka, poetka, autorka dramatów i słuchowisk radiowych
  • cynicy » szkoła filoz. założona przez ucznia Sokratesa, Antystenesa z Aten (
  • bogowie rzymscy » Jowisz - bóg nieba i ziemi; Junona - jego żona opiekująca się

Co oznacza ekumenizm?

Co to znaczy ekumenizm.