Co to jest Ekumenizm

Czy się przydało?

» ruch zjednoczeniowy w chrześcijaństwie, którego celem jest propagowanie porozumienia i współpracy między Kościołami, dążącymi do przywrócenia ich pierwotnej jedności. Początkiem zorganizowanych działań e. była Międzynarodowa Konferencja Misyjna w Edynburgu (1910) zwołana z inicjatywy protestantów, która określiła trzy nurty funkcjonowania: misyjny, doktrynalny oraz praktyczny. Kolejnym rozwiązaniem przyjętym w tym ruchu było opracowanie statusu i powołanie organizacji skupiającej blisko 300 Kościołów, nazwanej na Konferencji w Amsterdamie (1948) Światową Radą Kościołów. Początkowo niechętne stanowisko Kościoła katolickiego wobec e. uległo zasadniczemu przewartościowaniu od czasów pontyfikatu Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II (1964), wielkim orędownikiem tej idei jest również papież Jan Paweł II. Od 1946 r. działa Polska Rada Ekumeniczna zrzeszająca obecnie 7 Kościołów.

Inne pojęcia o języku polskim na literę E

Język polski w szkole:

  • metateza » figura polegająca na zmianie szyku zdania, podstawowa modyfikacja
  • Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah » prorok islamu, ur. wMekce, pochodził zplemienia Kurajszytów. W40 roku
  • utopia » nazwa pochodzi od dzieła T. Morea Prawdziwie złota książeczka
  • filomaci i filareci » tajny związek założony przez zaprzyjaźnionych studentów Uniwersytetu
  • Sokrates » filozof gr., nauczyciel Platona, oskarżony iskazany na śmierć przez

Co oznacza ekumenizm?

Co to znaczy ekumenizm.