Czy przydatne?

Co to jest Ekumenizm

Co oznacza EKUMENIZM: ruch zjednoczeniowy w chrześcijaństwie, którego celem jest propagowanie porozumienia i współpracy pomiędzy Kościołami, dążącymi do przywrócenia ich pierwotnej jedności. Początkiem zorganizowanych działań e. była Międzynarodowa Narada Misyjna w Edynburgu (1910) zwołana z inicjatywy protestantów, która określiła trzy nurty funkcjonowania: misyjny, doktrynalny i praktyczny. Następnym rozwiązaniem przyjętym w tym ruchu było opracowanie statusu i powołanie organizacji skupiającej blisko 300 Kościołów, nazwanej na Konferencji w Amsterdamie (1948) Światową Poradą Kościołów. Początkowo niechętne stanowisko Kościoła katolickiego wobec e. uległo zasadniczemu przewartościowaniu od czasów pontyfikatu Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II (1964), ogromnym orędownikiem tej idei jest także papież Jan Paweł II. Od 1946 r. działa Polska Porada Ekumeniczna zrzeszająca aktualnie 7 Kościołów

Czym jest ekumenizm znaczenie w Słownik pisownia E .